Zendingswerkers in Zuidoost-Azië

Onze zendingswerkers kunnen niet zonder uw steun

Steun Zendingswerkers in Zuidoost-Azië met een online gift

Over Zendingswerkers in Zuidoost-Azië

  • diverse landen
  • n.v.t.
  • n.v.t.
  • n.v.t.
  • n.v.t.

Zendingswerkers in Zuidoost-Azië

In een aantal landen in Zuidoost-Azië is er voor het christendom niet of nauwelijks plaats. Deze landen noemen wij gesloten landen. Ondanks onderdrukking en vervolging zien we dat de kerk er groeit.
De GZB is sinds de jaren ’90 actief in de gesloten landen in Zuidoost-Azië. Op dit moment zijn er - in samenwerking met Overseas Missionary Fellowship (OMF) of andere (internationale) organisaties - zeven zendingswerkers naartoe uitgezonden. Ze werken als tentenmakers. Deze term is ontleend aan het beroep van de apostel Paulus (Handelingen) en wordt gebruikt voor zendelingen die een ‘gewoon’ beroep uitoefenen in een land waar zending verboden is. Dit is ook de reden waarom wij hun naam niet noemen. In persoonlijke contacten vertellen zij het Evangelie en werken zij aan het stichten van gemeenten. Ook is de GZB betrokken bij theologisch afstandsonderwijs (TEE), om gemeenten en individuele christenen te versterken.