Anne-Marie Kool

Onze zendingswerkers kunnen niet zonder uw steun

Steun Anne-Marie Kool met een online gift

Over Anne-Marie Kool

  • Kroatië
  • hoogleraar Missiologie
  • Evangelical Theological Seminary (ETS)
  • 3 april 2016 vanuit Houten

Anne-Marie Kool

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in Budapest is dr. Anne-Marie Kool sinds 1 september 2015 hoogleraar Missiologie bij het Evangelical Theological Seminary (ETS) te Osijek in Kroatië, een theologische opleiding met van oudsher een brede internationale uitstraling. Onder verantwoordelijkheid van ETS Osijek krijgt ze als taak om in samenwerking met andere regionale netwerken en instanties het missiologisch onderwijs en -onderzoek in Midden- en Oost-Europa te versterken, en daarmee de kerken te helpen hun missionaire roeping in het post-communistische Europa gestalte te geven.

Ga naar de website van Anne-Marie Kool