Wouthera en Gerco

Onze zendingswerkers kunnen niet zonder uw steun

Steun Wouthera en Gerco met een online gift

Over Wouthera en Gerco

  • Malawi
  • bestrijding mensenhandel
  • Love Justice International
  • 9 juni 2019

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.

Wouthera en Gerco

In verband met de aard van de werkzaam-heden en de veiligheid vermelden we niet de achternaam van deze zendingswerkers in Malawi.

Strijd tegen mensenhandel en slavernij
 
Mensenhandel is wreed, verwoestend en onmenselijk. Wat maar weinig mensen weten, is dat de schattingen over aantallen mensen in slavernij uitkomen tussen de 20 en 40 miljoen. Ontzettend veel mensen wereldwijd leven in gevangenschap en zijn het slachtoffer van seksuele en/of arbeidsuitbuiting.
 
Wij hebben ons in 2017 een jaar lang ingezet voor een antislavernij-organisatie in Azië. Sindsdien laat deze kwetsbare groep mensen ons niet los. We willen ons graag voor hen blijven inzetten.  Daarom hopen we met ons gezin, in samenwerking met de GZB, Love Justice International te helpen in de strijd tegen mensenhandel en slavernij in Malawi. We willen dit doen door de lokale overheid en partners te ondersteunen bij de onderschepping, bevrijding, opvang en nazorg van slachtoffers en bij de berechting van daders.
 
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. 
Micha 6:8