Geert en Florien Lustig

Onze zendingswerkers kunnen niet zonder uw steun

Steun Geert en Florien Lustig met een online gift

Over Geert en Florien Lustig

  • Frankrijk
  • Gemeentepredikant en missionair toeruster
  • UNEPREF
  • 12 januari 2020 vanuit Hervormde wijkgemeente Pniël in Zeist

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.

Geert en Florien Lustig

Het is altijd ons verlangen geweest om de wereldwijde kerk te dienen. We weten ons nu door God geroepen. Frankrijk is al lange tijd op ons hart gebonden. We verlangen ernaar om samen met de christenen daar de kracht van het Evangelie te ontdekken in woord en daad en te zien dat de Heilige Geest grenzen doorbreekt.
 
Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa. De UNEPREF is een kleine gereformeerd-evangelische kerk (45 gemeenten, ruim 4000 leden) in met name Zuid-Frankrijk en enkele grote steden. De gemeenten zijn kwetsbaar maar verlangen om ook anderen met het Evangelie te bereiken. Er is behoefte aan toerusting en revitalisering van de bestaande gemeenten.

Geert zal als gemeentepredikant en missionair toeruster binnen de UNEPREF werkzaam zijn. Onze dochter Marleen (20) met een verstandelijke beperking, zal met ons meegaan. Naast de zorg voor haar hoopt Florien samen met Marleen ondersteunend en diaconaal van betekenis te kunnen zijn.
 
Op D.V. 12 januari 2020 zullen we vanuit onze oud-gemeente Zeist voor zes jaar worden uitgezonden naar Frankrijk. Na taalstudie in Parijs zullen we eind april gaan wonen in de regio Montpellier.

Ga naar de website van Geert en Florien Lustig