Rik en Machteld Lubbers

Onze zendingswerkers kunnen niet zonder uw steun

Steun Rik en Machteld Lubbers met een online gift

Over Rik en Machteld Lubbers

  • Kosovo
  • Gemeentestichters
  • ECM
  • 7 april 2013 vanuit Huizen
  • Fahu Posta 22, 30000 Peje, Kosovo

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.

Rik en Machteld Lubbers

Rik en Machteld: “Vanuit onze thuisgemeente in Huizen zijn wij in april 2013, door de GZB in samenwerking met ECM (European Christian Mission) uitgezonden naar Kosovo. Samen met onze twee dochters Wieke en Giske, en sinds 1 oktober 2014 onze zoon Jitse, willen we in dit land onze plek innemen en zo door onze handel en wandel iets delen van Gods onuitputtelijke liefde voor mensen.
We zijn als gemeentestichters/gemeenteopbouwwerkers uitgezonden naar de stad Peja, ongeveer 70 kilometer ten westen van de hoofdstad Prishtina. In een kleinschalige gemeente ontwikkelen we een (missionair) jeugdwerk programma, zijn betrokken bij verschillende vormen van toerustingswerk en diaconale projecten in deze gemeente én daarbuiten.
 
Kosovo is een verscheurd land. De recente oorlog van eind jaren ’90 is in Kosovo nog een dagelijkse realiteit. Juist in deze context - waar velen nog elke dag leven met de verschrikkelijke gevolgen van deze oorlog, waar de werkloosheid zeer hoog is en de uitzichtloosheid lijkt toe te nemen - mogen wij het licht van Gods Woord laten schijnen. Bidt u/bid jij mee voor deze gemeente en voor Kosovo?”

 

Ga naar de website van Rik en Machteld Lubbers