Zendingswerkers in Centraal-Azië

Onze zendingswerkers kunnen niet zonder uw steun

Steun Zendingswerkers in Centraal-Azië met een online gift

Over Zendingswerkers in Centraal-Azië

  • Centraal-Azië
  • n.v.t.
  • n.v.t.
  • n.v.t.
  • n.v.t.

Zendingswerkers in Centraal-Azië

De GZB is sinds 1997 actief in Centraal-Azië. De bevolking van deze regio leeft tussen de restanten van het communisme enerzijds en de oprukkende islam anderzijds. Elk land gaat daar zo op een eigen manier mee om, maar over het algemeen is de mate van godsdienstvrijheid zeer beperkt.
 
Op dit moment zijn er vijf werkers uitgezonden naar Centraal-Azië, veelal in samenwerking met andere organisaties. Vaak zijn zij actief in diaconale functies om zo - door wat ze doen en wie ze zijn en waar mogelijk met Woorden – het Licht van het Evangelie ook in deze landen te laten schijnen. Om hun werk, de mensen waarmee ze werken en henzelf niet onnodig in gevaar te brengen noemen we hier hun volledige namen niet.