Lees meer » Jaarthema
2016-2017

Zendingswerkers met verlof

Zendingswerkers met verlof

Zendingswerkers komen gemiddeld 1 x in de 2 jaar met verlof naar Nederland. Graag willen zij in die periode hun ervaringen met u delen. Een ontmoeting met u kan zijn tijdens een gemeenteavond, op een schoolbezoek, tijdens een koffiemorgen, clubavond, catechese of ouderenmiddag.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Anneke Kardol, e-mail cenf@gzb.nl of tel. 0343-701010.
 

Wie zijn voor voorlichting beschikbaar?

 

Naam
 
Functie/taak Voorlichtingsperiode
Leendert en Nelleke Wolters Werken bij de Tsjechische Evangelische Alliantie aan verschillende projecten en zijn actief in kerkplanting, via Network Praha, Tsjechië 1 april - 7 mei
Willem-Henri en Ditteke den Hartog Willem-Henri was tot eind 2016 acting principal van NETS, momenteel is hij GZB regiocoordinator voor Zuidelijk-Afrika. Ditteke was projectmedewerker bij ontwikkelingswerkorganisatie Imago Dei, nu is zij programmaleider voor de GZB. Vanaf februari 2017 wonen en werken zij in Malawi     10 - 28 april
Jetty* Medisch werk, Zuidoost Azië 13 april t/m eind mei 
Willem-Jan de Wit Willem-Jan is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo (ETSC), Egypte 27 augustus -
10 september
ds. Peter en Gerdine Kleinbloesem Docent interkerkelijk protestants seminarie en evangelist in sloppenwijken van Lima, Peru 1 - 14 september
Hilda en Dick Malaba Coördinatie hulpprogramma - Reformed Church of East Afrika (RCEA), Kenia 13 - 26 september
Reinout en Arenda van Heiningen Gemeentestichters, Thailand 25 september -
9 oktober
Gerco op 't Hof Lesgegeven op theologisch instituut RITT in Kenia hele jaar door t/m medio 2017
Tjerk Visser Tjerk is toeruster van het Centrum voor Israëlstudies. Hij is beschikbaar voor voorlichting over o.m. de diaconale presentie in Israël. U kunt hem ook benaderen om mee te denken over de manier waarop de ontmoeting met Israël gestalte kan krijgen in uw gemeente. het hele jaar door
Marieke Stolk Engelse les Escolinha, meegelopen bij gezondheidsprogramma, lesgegeven aan de kinderen van de familie Oudshoorn - Mozambique het hele jaar door
Trudy Harteman Trudy heeft projecten bezocht in Malawi en Tanzania en zo contact gelegd met ouderen en jongeren met HIV/aids. Zij verzorgt presentaties over aids in Afrika. het hele jaar door
Wilma* Discipel- en leiderschapstraining in de vervolgde kerk van Centraal-Azië het hele jaar door

* In sommige landen ligt zendingswerk gevoelig. Het is daarom beter om niet in alle gevallen de volledige naam en het land te vermelden.