Wereldwijd: NOODHULPACTIE - Nood door corona steeds groter - de kerk blijft delen!

Noodhulp vanuit de GZB gaat tweede fase in. 
 

Wereldwijd zijn we in een nieuwe werkelijkheid terechtgekomen en ook partnerkerken van de GZB zullen hun activiteiten daarop moeten aanpassen. De GZB wil hen daar graag bij helpen. Daarom gaat de noodhulp vanuit de GZB onder de titel “Nood door corona steeds groter – de kerk blijft delen!” een tweede fase in.

Nu druppelen ook de berichten binnen wat de gevolgen zijn van de lockdown in de diverse landen voor de lange termijn. Caroline Mager, zendingswerker is Rwanda: “Sinds eind juli is de totale lockdown opgeheven. Winkels mogen weer open en we mogen ons verplaatsen binnen het district. Mensen gaan weer de straat op. Maar business wordt er nauwelijks gedaan. Handelaren en winkeliers halen maar een fractie van hun normale omzet binnen. De armoede is enorm gegroeid. Alle kleine baantjes (wassen, schoonmaken of het land bewerken voor de rijkere mensen) zijn verdwenen met het verdwijnen van de middenstand. Er is een gat geslagen in de economie, die zich voorlopig niet zal herstellen. De kerken willen graag een helpende hand bieden, maar gemeenteleden zijn zelf ook getroffen door de crisis.”

Hulp voor de lange termijn
Naast het uitdelen van voedselpakketten wil de GZB ook hulp bieden voor de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur om online diensten en cursussen te verzorgen, zaaigoed voor boeren, zeep en mondkapjes, hulp bij het vinden van werk.

De Presbyteriaanse Kerk van Colombia heeft bijvoorbeeld vijf bijbelinstituten. Alle locaties zijn nu gesloten; de lessen worden digitaal aangeboden. Maar zeker in de meer rurale gebieden hebben lang niet alle studenten een laptop of toegang tot goed internet. Door hen te voorzien van de juiste middelen kunnen ook deze studenten – vaak leidinggevenden binnen gemeenten – worden toegerust met goed bijbels onderwijs. Dit komt ook weer ten goede aan de gemeenten die ze dienen.

Niet werkeloos toezien
In landen zoals Mozambique en Malawi hebben veel kleine boeren geen zaaizaad meer. Door de honger is dat opgegeten waardoor er geen zaaigoed is voor een nieuwe oogst. Kerken in bijvoorbeeld Nicaragua en Nepal helpen mensen die werkeloos zijn geraakt om andere bronnen van inkomsten te zoeken, niet alleen gemeenteleden maar ook voor mensen van buiten de kerk die hun werk en inkomen zijn kwijtgeraakt. Kerken zien de nood, willen niet werkeloos toezien en kloppen daarom voor hulp bij de GZB aan.

De GZB roept Nederlandse christenen op te doneren zodat partnerkerken wereldwijd hulp kunnen bieden aan mensen die zijn getroffen door de gevolgen van corona. 

Ja, ik help mee!
 

Help mee via www.gzb.nl/dekerkblijftdelen of geef direct via tikkie.

 

Update 7 december: Evangelist Vasily* benutte zijn tijd goed

Afgelopen maart werden veel mensen overvallen door de coronapandemie. Zo ook de Russische evangelist Vasily, die een bezoek bracht aan zijn geboorteland in Centraal-Azië. Van de ene op de andere dag werden de grenzen gesloten ... >> lees meer

Update 18 november 2020: Kerk doorbreekt de negatieve spiraal van drugs en geweld

Al vóór de coronacrisis zorgde ds. Germán Suarez uit Colombia ervoor dat 140 kinderen die in een sloppenwijk opgroeien elke dag welkom zijn in de kerk en een gezonde maaltijd krijgen.  

Het is een moeilijke tijd geweest voor het opvangproject. Toen corona uitbrak, moesten ze helaas twee maanden sluiten. Ook zijn veel ouders hun baan kwijtgeraakt. Gezinnen die toch al moeite hadden om te overleven, raakten van de een op de andere dag hun inkomen kwijt. Een drama! Mede dankzij donaties vanuit Nederland kon de kerk gelukkig helpen door voedselpakketten uit te delen. 


Ds. Germán Suarez: “In de periode dat we dicht moesten, was het niet mogelijk om de kinderen goed te begeleiden. Ze werden daardoor meer dan anders blootgesteld aan de invloed van slechte vrienden, drugs, de bendes in de wijk, geweld, enz. Sommige kinderen hebben zich daarmee ingelaten. Heel erg triest om te zien!  

We willen niet alleen kinderen helpen die ondervoed zijn of slechte voeding krijgen. Maar minstens zo belangrijk: we hebben ook aandacht voor de emotionele en spirituele kant van deze kinderen. Kinderen die zoveel missen: genegenheid, hoop voor de toekomst... Onze opvang is voor veel van hen een toevluchtsoord. We houden van hen, geven ze de aandacht die ze zo nodig hebben en helpen waar we kunnen.  
Dankzij God zijn al onze kinderen en medewerkers in goede gezondheid. Ondanks alle problemen hebben we het verlangen en de energie om door te gaan. Het maakt niet alleen de kinderen gelukkiger, maar is ook een grote zegen voor onze medewerkers.” 


10 november 2020: gebedsoproep uit Nepal 

Vorig weekend was een team van onze partner Asal Chhimekee Nepal in Myagdi om noodhulp te verlenen. Na terugkomst en sindsdien voelde het team zich ziek. Vandaag hoorde de directeur Raju dat hij positief is getest op corona, de anderen laten zich ook testen. Ook van onze andere partner INF hoorden we vandaag dat er een heel aantal positieve gevallen zijn onder het personeel in de verschillende medische centra. In heel Pokhara e.o. zijn veel corona gevallen, ook in de kerken.  Voor veel gezinnen is dit beangstigend, omdat ze sommigen hebben zien sterven.

Onze partners vragen uw gebed dat God op dit moment heel zichtbaar zal zijn met Zijn machtige en helende handen. Moge God goedheid brengen van alles wat er gaande is. Niets is voor Hem verborgen.


Update 4 november 2020: Namens 800 kinderen in Nepal: ‘Thank you!’

Wereldwijd zitten we nog midden in de pandemie. Niet alleen het virus treft mensen, maar in landen zoals Nepal treffen vooral de strenge maatregelen de bevolking hard. Nepal telt miljoenen dagloners die al maandenlang nauwelijks kunnen werken. Geen werk betekent geen inkomen, geen geld voor voedsel, kleding of schoolspullen. GZB-partner Asal Chhimekee werkt in de sloppenwijken en arme dorpen in en rond de stad Pokhara. Honderden gezinnen in hun werkgebied hebben moeite om te overleven en geen geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

Bekijk hieronder een filmpje:

Eén van de uitdagingen voor arme gezinnen is dat vorige maand de scholen weer zijn gestart. Een nieuw schooljaar betekent altijd extra kosten voor schooluniformen, schoenen en schoolmaterialen. Dit jaar wegen die uitgaven extra zwaar vanwege het wegvallen van inkomsten de afgelopen maanden. Samen met Asal Chhimekee Nepal willen we deze gezinnen heel graag een handje helpen, zodat de kinderen weer naar school kunnen! Mede dankzij uw bijdrage kon Asal Chhimekee aan ruim 800 kinderen uniformen en schoolmaterialen uitdelen. Wat waren ze hier blij mee! Namens de kinderen en hun ouders: Thank you!


Update 29 oktober 2020: Online onderwijs aan theologiestudenten in Peru

Sinds het begin van de uitbraak van de coronapandemie kunnen studenten van SELA (Seminario Evangélico de los Andes in Ayacucho, Peru) geen les meer krijgen op hun seminarium. Er is dus een paar maanden geleden begonnen met het aanbieden van online lessen. Dit was nog niet eenvoudig, want zowel de docenten als de studenten hadden daar weinig ervaring mee. Bovendien wonen veel van hen in afgelegen gebieden waar vrijwel geen internetbereik is.
Om toch les te kunnen krijgen, loopt één van de studenten dagelijks een half uur naar een plek op een berg waar hij toch bereik heeft.
Helaas zijn er ook studenten die geen laptop of smartphone hebben en dus al maanden geen les hebben kunnen volgen. Toch is er ook een positief effect. Verschillende studenten moesten de afgelopen jaren stoppen met hun voltijdstudie omdat zij het zich financieel niet konden permitteren om te studeren i.p.v. te werken. Verschillende van deze ex-studenten hebben dit jaar hun studie weer opgepakt, omdat zij de online lessen nu beter met werk kunnen combineren. De komende tijd gaat het seminarium aan de slag om de digitale vaardigheden van hun docenten en studenten verder te verbeteren en te investeren in een digitaal studieplatform.


Update 22 oktober: God kent hun namen!

De gevolgen van COVID-19 en de lockdowns zijn enorm in Nepal. De economie heeft een klap gekregen en de armoede neemt toe. Gelukkig is er ook goed nieuws! We horen van kleine, jonge gemeenten in de bergen die te midden van alle nood present zijn en omzien naar zieken en armen. Met een kleine bijdrage uit Nederland konden zij de afgelopen tijd o.a. voedselhulp bieden aan gezinnen die als gevolg van corona hun inkomen zijn kwijtgeraakt. Het getuigenis van deze gemeenten is niet zonder gevolgen gebleven! GZB-evangelist Jiwan Bharati vertelt blij en dankbaar over wat er in één van de bergdorpen is gebeurd. “Dankzij het liefdevol uitdelen door één kleine gemeente zijn 17 mensen uit het dorp tot geloof gekomen. Zij zijn deze maand gedoopt. God gaat door!”
 
Jiwan vroeg ons om vanwege de veiligheid van deze mensen geen namen te noemen. Hindoes in Nepal zijn sterk gekant tegen het christendom, en die afkeer is in deze omgeving extra sterk. Wilt u voor deze jonggelovigen bidden? God kent hun namen!

Update 12 oktober: Kerk in Cuba getuigt niet alleen in woorden, maar ook in daden

Dominee Leonardo: “Als jonge missiepost hebben we inmiddels meer dan 100 mensen kunnen helpen. Wat is het een mooi getuigenis naar onze omgeving dat we ons geloof in God ook kunnen tonen door middel van onze daden. Het is ontroerend om de huizen binnen te gaan en te horen hoe mensen God danken voor de zegen van voedsel. Mensen die op dat moment nog geen eten hadden om de dag door te komen. Velen getuigen van het geweldige werk dat de kerk kan verrichten in deze tijd van grote nood in ons land. De broeders en zusters van onze missiepost zijn gegroeid in geloof, leren dienen en hebben zegen ervaren in het helpen van de meest behoeftigen. Het heeft een grote impact op ons allen. Duizendmaal dank voor al jullie steun en medewerking aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk op aarde. Wij bidden voor uw bediening, uw kerken en families.”


Update 6 oktober: Niet alleen hulp, maar ook voorlichting 

Diolinda (vrouw met de rode jurk) uit Mozambique is vrijwilliger bij de christelijke hulporganisatie Chiyembekezo. Ze bezoekt in dorpen mensen die een zwakke gezondheid hebben. Ook geeft ze hen nu voorlichting over hoe je jezelf kunt beschermen tegen besmetting met het coronavirus: let goed op persoonlijke hygiëne en gebruik een mondkapje.  
In het kerkgebouw wordt ook voorlichting gegeven over de coronamaatregelen. Daarnaast deelt het team  van Chiyembekezo pakketten uit met voedsel, zeep en emmers om zo mensen te steunen die door de lockdown geen eten meer kunnen kopen. Mede dankzij uw hulp! Heel hartelijk dank daarvoor. 
 


Update 30 september: Dorst naar het Woord van God in Cuba

Geliefde broeders en zusters, er gebeuren deze dagen bijzondere dingen! Elke keer als we naar mensen toegaan om hen eten te brengen en om het Evangelie te delen, zien we dorst naar het Woord van God. Gisteren en vandaag hebben we aan 20 mensen ontbijt uitgedeeld. We bezochten onder andere een moeder en haar dochter. Zij leven in extreme armoede en hadden al dagen niet meer gegeten. We zullen deze familie blijven helpen. Op een andere plek hielpen we een ouder echtpaar dat hun twee kleinkinderen in huis heeft. Verschillende mensen hebben een persoonlijk geloofsgetuigenis met ons gedeeld. We zijn dankbaar dat God ons de mogelijkheid geeft om te helpen en om Zijn liefde te delen. Glorie aan Hem! 


Update 30 september: Miljoenen Peruanen zijn hun baan kwijtgeraakt 

De coronacrisis heeft Peru hard geraakt. Het aantal besmettingen is enorm toegenomen, met name onder de armere lagen van de bevolking. Ondanks de lockdown moesten velen de straat op, omdat ze zonder inkomsten niet kunnen overleven. Tegelijkertijd raakten door de crisis letterlijk miljoenen mensen hun baan kwijt. Nu kunnen mensen op het platteland meestal nog overleven, omdat hun vaste lasten vaak laag zijn en er altijd wel voedsel beschikbaar is. De mensen die het hardst getroffen zijn, leven doorgaans in de arme stadswijken. Zij moeten hun vaste lasten betalen en hebben niet zomaar een moestuin of boomgaard voorhanden. Grote groepen zijn daarom ook teruggekeerd naar familie op het platteland. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Aanvankelijk schoot de overheid de allerarmsten te hulp, maar dat was bij lange na niet voldoende om het hoofd boven water te houden.  

De Presbyteriaanse Kerk heeft daarom een noodhulpteam samengesteld met mensen uit verschillende lokale kerken, om te kijken waar hulp geboden kan worden. Via zeven gemeenten zijn voedselpakketten uitgedeeld in drie arme stadwijken in de hoofdstad Lima, twee wijken in de stad Ayacucho, een wijk in Trujillo en een wijk in Tarapoto. Uiteindelijk konden, dankzij giften uit Nederland én uit Peru, meer dan tweehonderd gezinnen geholpen worden. In de grote omvang van de crisis in Peru lijkt dat een druppel op een gloeiende plaat. Toch mogen we geloven dat de kerk op deze manier kan getuigen van Gods liefde en hoop kan brengen aan gezinnen die grote moeite hebben om deze tijd door te komen.  

Bekijk hieronder een aantal foto's:

Voedselhulp in Peru

Update 21 september: Een daad van onbaatzuchtige dienstbaarheid

Ds. Rupak Tamang is een paar jaar geleden afgestudeerd aan het Reformed & Presbyterian Seminary, onze partner in Kathmandu, Nepal. We hebben hem in die jaren dat hij er studeerde gevolgd en we zijn blij om te horen wat hij nu doet en hoe hij voor veel mensen het verschil maakt.

Na zijn studie voelde hij zich - samen met zijn vrouw - geroepen om onder de Chepang bevolking te gaan werken, een groep die in de Nepalese samenleving nauwelijks meetelt. Hij is vorig jaar in een kleine gemeente gestart met vijf families. Maanden vol moeite en uitdagingen volgden, maar God was erbij. De meeste Chepang zijn ontzettend arm en zijn voor hun dagelijks eten afhankelijk van wat ze die dag verdienen. En toen was daar de Covid-19 pandemie... 

De lockdown maatregelen van de overheid troffen de Chepang zwaar. Hun dagelijks werk stopte én daarmee ook hun inkomen. Enkele geïnfecteerden werden met geweld naar quarantainecentra gebracht, een ander deel van hen ontsnapte en verstopte zich in het bos vol angst, pijn en een lege maag. Dit alles had een enorme impact op de gemeenschap.

Rupak en zijn gezin waren vanwege de lockdown naar hun geboortedorp teruggekeerd. Maar toen hij hoorde van de zware situatie van de Chepang besloot hij terug te keren naar zijn gemeente om bij hen te zijn in deze moeilijke tijden. Voor de dorpelingen was dit heel bijzonder, een daad van onbaatzuchtige dienstbaarheid van een christen. Rupak, zijn vrouw en enkele gemeenteleden deelden voedsel uit, verzorgden zieken en baden voor en met hen. Deze kleine christelijke gemeenschap straalde zo’n hoop uit! Nu, een paar maanden later, zijn er in het dorp 29 gezinnen (!) tot geloof gekomen.De eerste fase van de noodhulpactie, genaamd 'Honger door corona, de kerk deelt uit', richtte zich op het uitdelen van voedselpakketten. Op deze manier werden mensen geholpen in het voorzien van hun eerste nood. 
 
Dankzij uw steun heeft de GZB veel mensen in nood kunnen helpen. Bijvoorbeeld mensen in Bulgarije, India en Cuba. Zo ook Pellumb en Emine en hun twee kinderen uit Albanië. Zij vertelden: “Toen niemand antwoordde, hielpen jullie ons. God is geweldig.”
 
Lees hier meer over de eerste fase van de noodhulpactie.

Deze noodhulpactie vindt plaats op initiatief van de GZB, in samenwerking met Kerken helpen Kerken. Samen helpen we partnerkerken in noodgebieden hulpverlenen.

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.