Projectstand: € 74808,-

Streefbedrag: € 100000,-

Wereldwijd: NOODHULPACTIE - Honger door corona, de kerk deelt uit!

Door corona is er honger in de wereld: letterlijk én figuurlijk. Honger naar voedsel én naar de hoopvolle boodschap van het Evangelie. Voor miljoenen mensen in bijvoorbeeld landen als Nepal en Colombia betekent de lockdown geen inkomen en dus geen eten. Daarom komen we in actie en starten we de noodhulpactie ‘De kerk deelt uit!’
 
Help mee!
Voor 20 euro geeft u een gemeentelid in een land als Nepal of Colombia een noodhulppakket. Groot genoeg voor het eigen gezin en om van uit te delen.

Ja, ik geef een noodhulppakket!

Geloof delen in tijden van nood
Mensen krijgen een voedselpakket met de vraag de inhoud te delen met mensen in nood die niet tot de kerk behoren. Met uw gift helpt u dus niet één gezin. U zorgt er ook voor dat dit gezin kan uitreiken naar anderen. Zo delen we samen brood en Hoop!
 
 
Help mee via www.gzb.nl/dekerkdeeltuit of geef direct via tikkie.  


Update 2 juli 2020

Weduwe reageert emotioneel op voedselhulp van lokale kerk
 
Kerken in het Midden-Oosten zien in de huidige crisis hun roeping om voedsel en zeep te delen, met name onder de meest behoeftigen ongeacht geloof of status. Naast het delen van noodpakketten wordt ook het Evangelie gedeeld. Sommige ontvangers gebruiken hun tijd thuis om Bijbelboeken te lezen.


Zo reageerde een weduwe bijzonder emotioneel op het aangeboden voedselpakket. Ze zei dat niemand uit haar omgeving geprobeerd heeft haar te helpen. Ze was verbaasd en dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde en zorg vanuit de plaatselijke presbyteriaanse gemeente. De vader van een moslimgezin dat ook een voedselpakket ontving nodigde de plaatselijke voorganger uit in zijn huis voor een gesprek. Hij had niet gedacht dat ook zij hulp van de kerk zouden krijgen. 
 
Hoewel het aantal corona besmettingen in het Midden-Oosten lager lijkt dan in Europa, verergert de corona crisis problemen in de regio. Door de gevolgen van de lockdown zijn veel kwetsbare groepen in directe armoede terecht gekomen, doordat ze hun baan zijn verloren of hun daginkomen niet meer kunnen verdienen. Geen geld is geen eten.
 
De verspreiding van het virus komt bovenop andere uitdagingen. Neem nou Libanon. Het land herbergt ruim 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Deze hebben minimale bezittingen en beperkte toegang tot overheidsdiensten. Na maanden van politieke onrust is het land sinds maart failliet. De munt is ingestort en het leven is daarmee onbetaalbaar geworden.Tot overmaat van ramp heeft de lockdown de situatie alleen maar verergerd. Door de coronacrisis stevent het land af op een epidemie van armoede. 
 
Ook in landen als Syrië en Egypte is de nood bij veel families hoog. Er is er gebrek aan basisbehoeften als voedsel, medicijnen en hulp bij het betalen van de huur. Overal komen mensen juist nu naar de kerk voor hulp. De kerk wil mensen hulp bieden en hoop geven. Gemeenteleden werken harder dan ooit om zoveel mogelijk mensen van eten te voorzien.

 
De GZB wil kerken en kleine christelijke gemeenten graag helpen met noodhulppakketten maar heeft daarbij uw hulp nodig. Een voedselpakket voor een gezin kost ongeveer 20 euro.
 

Hebt u al een gift gegeven? Heel hartelijk dank!
 
Bent u daar nog niet aan toegekomen? Ga dan naar boven op deze pagina. 
 


Update 24 juni 2020

Handgeschreven brief ds. Elias
Wij ontvingen deze handgeschreven brief van ds. Elias uit Oeganda. Hij is erg dankbaar voor de hulp die wordt gegeven. 

Lees de brief hier

Update 24 juni 2020 

De situatie in Zuid-Soedan
De coronacrisis raakt ons allemaal, maar op sommige plekken in de wereld slaat de crisis een extra grote krater. Neem de situatie van onze partnerkerk in Zuid-Soedan, de Anglicaanse Kerk van Kajo-Keji. Deze streek als gevolg van de burgeroorlog in 2015 neer in de vluchtelingenkampen net over de grens met Oeganda.

De laatste weken bereiken ons steeds meer berichten dat de situatie daar onhoudbaar wordt. In de kampen zijn er nauwelijks voorzieningen, maar maandelijks ontvingen gezinnen via de Verenigde Naties voedselpakketten om in hun levensonderhoud te voorzien. Als gevolg van de situatie wereldwijd zijn deze rantsoenen met maar liefst 30 procent gekort. Dat betekent dat de honger toeneemt.

Veel mensen besluiten daarom om het kamp te verlaten en op zoek te gaan naar andere bestaansmogelijkheden. Ze trekken illegaal de grens weer over – wat officieel verboden is. Eenmaal in Zuid-Soedan, kunnen ze niet zomaar terug en er is opnieuw een tekort aan middelen om het land te bewerken, voedsel te verbouwen of eventueel te kopen. Omdat veel huizen beschadigd of verwoest zijn, bivakkeren gezinnen in bijvoorbeeld lege schoolgebouwen. Er zijn verhalen bekend dat vrouwen zich aanbieden voor seks als betalingsmiddel voor voedsel.
Tegelijk neemt ook het aantal coronabesmettingen toe. Dat zorgt er weer voor zorgt dat het onderlinge wantrouwen tussen hen die bleven en hen die terugkeren groeit. In de hele streek is er geen ziekenhuis te vinden en zijn er geen mogelijkheden om te testen. Er is ook veel onwetendheid over de bestrijding van COVID-19.

De situatie baart de kerk en ons als GZB zorgen. De mogelijkheden van de kerk in deze complexe situatie zijn beperkt, maar samen proberen we te kijken naar wat wel mogelijk. Zo deelt de kerk zeep en mondkapjes uit om de meest kwetsbaren te beschermen. De GZB ondersteunt deze initiatieven die echt tot zegen zijn van de mensen daar. Een teken van hoop dat ze niet aan hun lot zijn overgelaten. We hebben uw steun nodig om de kerk te helpen.


Noodhulpactie Corona 2020


Deze noodhulpactie vindt plaats op initiatief van de GZB, in samenwerking met Kerken helpen Kerken. Samen helpen we partnerkerken in noodgebieden hulpverlenen.

Deze noodhulpactie verscheen onder andere in het RD. Download de advertentie hier.