Zoom in op:

Filter projecten en zendingswerkers op:

Projecten

 • ill180

  Hospice voor daklozen, Centraal-Azië 

  Een christelijke organisatie zorgt al ruim 10 jaar voor daklozen in een land in Centraal-Azië. Naast dagopvang krijgen zo’n 70-100 daklozen drie dagen per week een warme...
 • ill180

  Groene GZB, Nederland 

  In 2018 is de GZB gestart met het programma ‘Groene GZB’, een programma waarin we samen met onze partners en medewerkers willen nadenken hoe we beter voor de schepping ...
 • ill180

  Extra klaslokalen voor kinderen in een sloppenwijk, Kenia 

  Rond Nairobi liggen grote sloppenwijken. Eén daarvan is Kawangware. Een wijk die lijkt te worden geregeerd door criminaliteit, armoede, geweld en drugs. Er is nauwelijks sch...
 • ill180

  Evangelisatie en hulp voor doven, Centraal-Azië 

  In Centraal-Azië is een grote groep dove mensen. Veel van hen zijn arm en ongeschoold, de meerderheid van de doven kan niet lezen en schrijven en heeft geen goede baan. Daarbi...
 • ill180

  Medische zorg voor arme patiënten, Israël 

  Veel mensen in Bethlehem hebben geen zorgverzekering en zijn te arm om zelf voor de kosten op te draaien als ze medische hulp nodig hebben. De Shepherd Society helpt waar mogelijk....
 • ill180

  Zending via het internet, Nederland 

  Meer dan de helft van de wereldbevolking gebruikt het internet. De explosieve groei van platforms als Facebook, Twitter en Instagram bieden unieke kansen voor het delen van het Eva...

Zendingswerkers

 • ill180

  Rik en Caroline Mager 

  “Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.” J...
 • ill180

  Zendingswerkers in Zuidoost-Azië 

  In een aantal landen in Zuidoost-Azië is er voor het christendom niet of nauwelijks plaats. Deze landen noemen wij gesloten landen. Ondanks onderdrukking en vervolging zien we...
 • ill180

  Rieneke en Gert van de Pol 

  Wij – Rieneke en Gert van de Pol – heten u hartelijk welkom op onze website. Na maandenlange voorbereiding zijn we op dinsdag 17 januari 2017 naar Malawi vertrokken We ...
 • ill180

  Astrid en Johan Klaasse 

  “Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus...
 • ill180

  Wereldwijd Jeugdwerk 

  De kerk kan niet zonder jongeren! Het is ons verlangen dat op elke plek in de wereld het evangelie met jongeren wordt gedeeld. Samen met partners uit verschillende landen denken we...
 • ill180

  Aad en Dineke van der Maas 

  De GZB wil de jonge kerken in Albanië ondersteunen en werkt daarvoor samen met VUSH, een koepel van kerken en christelijke organisaties in Albanië. Het is belangrijk dat ...