Kenia

Kenia

Kenia ligt aan de oostkust van Afrika, aan de Indische Oceaan. Het land is ongeveer 18 x groter dan Nederland. Het grootste deel van het noorden en noordoosten van Kenia bestaat uit onbewoond of schaars bevolkt (half)woestijngebied. Dit is het gebied waar Jaap en Coby gaan werken.

Bronnen van inkomsten zijn traditioneel de export van koffie en thee, maar tegen-woordig ook toerisme (wildparken en palmenstranden aan de kust) en de export van bloemen en groenten.
Ondanks de economische groei neemt de kloof tussen arm en rijk toe. Er is een opkomende middenklasse, onder andere zichtbaar aan het aantal auto’s en de steeds langere files in Nairobi. Tegelijkertijd groeit ook het aantal mensen dat in sloppenwijken woont.
Ongeveer tweederde van de Keniaanse bevolking is christen (rooms-katholiek of protestants). Traditionele godsdiensten spelen nog altijd een rol. Ongeveer 3 procent van de bevolking is moslim. Dit percentage groeit, mede als gevolg van invloeden vanuit buurland Somalië.
 

De GZB in Kenia

De GZB werkt al heel lang in Kenia. In 1963 was Kenia het eerste Afrikaanse land waar de GZB aan de slag ging, als partner van de Reformed Church of East Africa (RCEA). Een groot aantal zendingswerkers van de GZB heeft de RCEA in de loop van de tijd ondersteund bij diverse activiteiten t.a.v. gemeentevorming en dienstverlening. De RCEA is inmiddels al 50 jaar een zelfstandige partner van de GZB.

 

Noodhulp in Noord-Kenia

In 2011 werd de Hoorn van Afrika, waaronder ook Noord-Kenia valt, getroffen door een enorme droogte waardoor er een groot voedseltekort ontstond. Zo’n 12 miljoen mensen werden met de hongerdood bedreigd. Het Turkanagebied in Noord-Kenia behoorde ook tot het getroffen gebied. De GZB en RCEA hebben daarom samen met hun achterban een noodhulpactie op touw gezet. Deze actie, die met name bestond uit voedselhulp, heeft veel mensen het leven gered.     

Jaap en Coby van der Ham over hun werk in Kenia

“Na het lenigen van de ergste nood in Noord-Kenia wil de RCEA graag een vervolg geven aan de noodhulpactie met een wederopbouwprogramma. De bevolking is nl. zeer afhankelijk van het houden van geiten, schapen, kamelen en koeien, wat in dit droge gebied een wankel evenwicht is. In het vervolg-programma gaan we samen met de bevolking zoeken naar alternatieve bestaansmogelijkheden om in deze droge gebieden minder afhankelijk te zijn van regen en van de natuur.
Omdat wij vroeger al 10 jaar voor de GZB in Turkana gewoond en gewerkt hebben, kwam de vraag bij ons terecht: ‘Jullie kennen het gebied, de taal, de cultuur, de kerk en de gevoeligheden in de samenleving. Is het niet iets voor jullie?’ De Heere God zette ons stil en we hoorden Zijn roepstem. We konden en wilden die niet naast ons neerleggen. We hebben om Gods leiding gevraagd en steeds werden we bevestigd dat het goed is. Puzzelstukjes vielen in elkaar, vragen werden opgelost. Met Gods Hulp mogen we het wagen!”