DOE DE TEST!

Kras je antwoorden open.

1 Ik gun iedereen
een leven met God.
Dat is precies waar het bij zending om draait!
Zonder God zijn mensen ook gelukkig? Lees het verhaal van Phi.
2 Je kunt het Evangelie ook
doorgeven door er te zijn
voor mensen in nood.
De liefde van God kun je ook laten zíen!
Zending is alleen het Evangelie vertéllen? Lees wat Jezus deed: Mat. 15:29-31.
3 Je zult maar christen zijn in het
Midden-Oosten! Ik zou zo graag
iets voor deze mensen willen doen.
Dat kan! U kunt hen
helpen. Ga naar
gzb.nl/midden-oosten.
Meeleven is toch zinloos? Lees de reactie van een predikant uit Syrië.
4 Door betrokken te zijn bij zending, krijg ik een inkijkje in de wereldkerk. Wij kunnen van buitenlandse christenen leren.
Zending is geven én ontvangen.
Van elkaar leren
is niet nodig?
Lees Efeze 3:18,19.
5 Naar het buitenland gaan is voor mij een stap te ver. Daarom ben ik blij dat anderen namens mij de wereld intrekken om het Evangelie te vertellen.
Fijn dat u een betrokken
thuisfront vormt.
Onmisbaar!
Zendingswerk is niet nodig? Luister naar het verhaal van Sofia.

Uw score: x ‘eens’!

Minstens 3x ‘eens’ gekrast?
Dan vindt u zendingswerk belangrijk!

Om het werk van de GZB voort te zetten is uw meeleven, gebed en financiële steun onmisbaar. Meld u aan en doe mee!

Deel deze test met uw vrienden!

ik machtig de GZB om het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven:

Persoonsgegevens

 Heer  Mevrouw  Familie

SEPA-machtigingsformulier. Het incassant-ID van GZB is NL42 ZZZ 4047 8060 0000. De GZB incasseert rond de 25e van de maand. Een incasso kunt u binnen 8 weken laten terugboeken door uw bank.