En verder...

Andere organisaties hebben de volgende vacatures:Bijbelhuis Antwerpen

Kinderwerker en fondsenwerver (13 uur per week)


Evangelie & Moslims

Evangelie & Moslims (E&M) is een stichting voor getuigenis en dienst onder moslims in Nederland. De GZB en E&M hebben al jarenlang een relatie en versterken elkaar bij gezamenlijke projecten. Bij E&M zijn een aantal vacatures. We brengen ze graag onder de aandacht: https://www.evangelie-moslims.nl/over-ons/vacatures

 

HGJB

De Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) is een jongerenbeweging die gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt bij het vormgeven van het jeugdwerk en die activiteiten organiseert voor jongeren. Bij de HGJB zijn een aantal vacatures: http://www.hgjb.nl/vacatures/IZB

De IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping. Bij de IZB zijn de volgende vacatures: https://www.izb.nl/vacatures/