Onderzoeker/projectleider

Onderzoeker/projectleider voor de leerstoel:
De kerk in de context van de Islam

Research project: inclusion and exclusion. Searching for Biblical inspiration


De VU zoekt een onderzoeker die als projectleider samen met de hoogleraar/ hoofdonderzoeker de activiteiten en doelen van het onderzoek van de leerstoel ondersteunt en een centrale rol vervult in de regievoering. Dit met het oog op het behalen van de beoogde resultaten, zoals die zijn beschreven in het werk- en onderzoeksplan van de leerstoel. Daarnaast zul je inhoudelijk betrokken zijn bij het onderzoek van de leerstoel in het project ‘Inclusion and exclusion: searching for Biblical inspiration’. Een onderzoek naar schurende en botsende teksten in de context van de relatie christendom/islam.
Het concept onderzoeksplan is op te vragen bij de hoogleraar, Bernhard Reitsma, b.j.g.reitsma@vu.nl
 

Als Onderzoeker/ projectleider ben je (mede)verantwoordelijk voor:

 • het regisseren en het bewaken van het onderzoeksproject, zowel in relatie tot het inhoudelijke onderzoek aan de VU als in verbinding met de in de leerstoel deelnemende organisaties;
 • het in kaart brengen van de behoeftes van deelnemende organisaties, hierin focus aan te brengen, dit te vertalen in (participatief) onderzoek en de opgehaalde data te analyseren en bruikbaar te (doen) maken voor de organisatie om daadwerkelijk impact te realiseren.Je zult als regisseur fungeren binnen het onderzoeksteam, een schakelfunctie vervullen naar de kwartiermakers vanuit de organisaties, als ook de kaders en richting bewaken waarbinnen het onderzoek plaatsvindt.
 

De twee primaire taken van de onderzoeker/projectleider zijn:

 • regievoering op het project;
 • onderzoek doen op het punt van in en uitsluiting in kerk en samenleving in relatie tot ‘exclusieve’ bronteksten.


Daarnaast

 • ben je sparringpartner voor de hoogleraar en ondersteun je de onderzoeksgroep;
 • enthousiasmeer je medewerkers binnen de deelnemende organisaties;
 • bewaak je de voortgang en resultaten van het onderzoek en vertaal je deze door naar de participerende organisaties;
 • zorg je ervoor dat de kennis, inspiratie en succesverhalen actief worden gedeeld met een brede groep in de organisaties en daarbuiten. 
 

Wij bieden:

 • Een benoeming van vier jaar met een proeftijd van ½ jaar, met een omvang van ca. 0.4 fte.
 • Een dienstverband bij de stichting De leerstoel: de kerk in de context van de islam.
 • Een salariëring met als uitgangspunt BBRA schaal 11, afhankelijk van ervaring en opleiding.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de regelingen binnen Open Doors. 
 

Wij vragen:

 • Een projectleider die de hoogleraar ondersteunt bij de uitvoering van het onderzoek en daarmee samenhangende activiteiten, met
  * een afgeronde WO-opleiding Christelijke theologie, bij voorkeur gepromoveerd, met een meer dan gemiddelde kennis van de islam en interreligieuze ontmoeting;
  * aantoonbare werkervaring in vergelijkbare functies als projectleider.


Je bent

 • organisatiesensitief en in staat te verbinden;
 • proactief, creatief, stressbestendig en flexibel en een doorpakker;
 • bekend met onderwijs- en toerustingsprocessen;
 • belijdend christen en lid van een christelijke gemeenschap! 


Reageren kan tot 1 november. De gesprekken worden zo spoedig mogelijk na deze datum gehouden.
Voor vragen kun je contact opnemen met Bernhard Reitsma en/of Jan Ouwehand, resp. b.j.g.reitsma@vu.nl en jouwehand@gzb.nl.
 

Zend je sollicitatie aan:


Mevr. H.J. van Dijk
Secretaresse afdeling HRM
Postbus 28
3970 AA Driebergen
directie@gzb.nl