Lees meer » Jaarthema
2016-2017

Jeugdwerker in België

Bijbelhuis in Antwerpen zoekt jeugdwerker


In een multiculturele wijk in Antwerpen bevindt zich al meer dan 40 jaar het Bijbelhuis. Wekelijks worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op geloofsoverdracht aan kinderen, jongeren en ouderen. Zoals kinder- en jongerenclubs, bijbelavonden, uitstapjes, samenkomsten en weekenden.
In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Veel van de deelnemers zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, zowel christenen als moslims. Kernbegrippen in het werk van het Bijbelhuis zijn: Bijbel, gastvrijheid, openheid voor diverse culturen, dienen, eerbied en gemeenschap. Het Bijbelhuis is onderdeel van de Verenigde Protestantse kerk van België (VPKB) en wordt deels ondersteund door de GZB.
Vanwege het vertrek van een jeugdwerker zoekt het Bijbelhuis per 1oktober 2017 een: 

Jeugdwerker (m/v) – 0,60 fte (24 uur)


De jeugdwerker organiseert kinder- en tieneractiviteiten. Daarbij horen: uitwerking van Bijbelse thema’s en het organiseren van uitstapjes, kinderdagen, gezinsvieringen, weekends. Doelgericht wordt gezocht naar mogelijkheden om kinderen met diverse achtergronden uit te nodigen. De jeugdwerker stelt samen met het team het programma vast en heeft wekelijks overleg.
Een goede relatie met families door bezoekwerk is wezenlijk voor het werk. Je bent een voorbeeldfiguur en coach en legt contacten met jongeren van diverse achtergronden. Je werkt nauw samen met de diaken, teamlid vrouwenking en een klein aantal vrijwilligers. 

De jeugdwerker
 • heeft een hart voor kinderen en voor jongeren;
 • heeft een protestants-evangelische geloofsovertuiging en is bereid om het evangelie te delen met jongeren van verschillende culturele en religieuze achtergrond;
 • kan zelfstandig functioneren en in teamverband werken;
 • heeft goede communicatieve, didactische en pedagogische vaardigheden;
 • is flexibel en creatief;
 • heeft kennis van of is bereid zich te verdiepen in andere culturen, talen en de islam. 

Opleiding/ervaring
 • opleiding bachelor niveau gericht op jongeren of kinderen, zoals lerarenopleiding;
 • opleiding en/of ervaring binnen sociaal agogisch werk of theologie (specialisatie onderwijs, jeugdwerk) of gelijkwaardig;
 • heeft ervaring in onderwijs, kinderen- en jongerenwerk en/of evangelisatiewerk.

Wij bieden
 • een jaarcontract (proeftijd van 3 maanden), met de mogelijkheid van verlenging tot maximaal 2 jaar;
 • een salaris volgens de barema’s van de sociaal-culturele sector (paritair comité 329.01);
 • een missionair netwerk van contacten, uitwisseling en cursussen. 


Informatie
Bijbelhuis, Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen, 03/233.62.82, www.bijbelhuisantwerpen.be  
Ernst van Velzen, diaken, 0496/534.604 | ernst.van.velzen@telenet.be
Ds. T. Schouten, voorzitter, 03/3456411, truus.schouten@telenet.be
 
Sollicitatie met CV kan tot 30 juli 2017 worden opgestuurd naar VZW Bijbelhuis, Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen, ernst.van.velzen@telenet.be.