Bestuurslid

De GZB zoekt een bestuurslid
met hart en visie voor zending
De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland die wereldwijd betrokken is bij het verspreiden van het Evangelie. Ook wordt hulp geboden in moeilijke omstandigheden. De GZB heeft meer dan zestig zendingswerkers uitgezonden die betrokken zijn bij onder andere gemeentestichting, theologische toerusting en diaconaal/medisch werk. Het zendingswerk van de GZB wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Driebergen.

De GZB is een vereniging en staat onder leiding van een bestuur. Het bestuur leidt de GZB op hoofdlijnen en delegeert de uitvoering van het beleid en de dagelijkse leiding aan de directeur van de organisatie. 

Volgend voorjaar ontstaat er een vacature in het bestuur. Wij zijn daarom op zoek naar iemand met hart voor zending en een sterke verbondenheid met de achterban van de GZB. Het bestuur streeft daarbij naar een grotere culturele diversiteit. Wij zoeken een bestuurslid die:
  • ervaring heeft met sociale ontwikkelingsvraagstukken en het werken met mensen in de marge
  • inzicht heeft in vraagstukken rond geloofsoverdracht en cultuur
  • ervaring heeft met internationaal werkende organisaties met uitgezonden medewerkers

Het bestuur vergadert in principe zeven keer per jaar en organiseert tenminste één keer per jaar een bezinningsdag. Verder wordt van bestuursleden gevraagd om tenminste tweejaarlijks met een medewerker een bezoek te brengen aan het buitenland. 

Kijk voor meer informatie over de GZB op www.gzb.nl of neem contact op met de heer N.A. de Waal, voorzitter van het bestuur, telefoon 06-54601997.
 
Reacties met CV kunnen voor 15 juli 2019 worden gestuurd naar de GZB, t.a.v. mw. H.J. van Dijk, Postbus 28, 3970 AA Driebergen, e-mail: directie@gzb.nl.