Bestuurslid

De GZB is op zoek naar een
Bestuurslid 
De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland die wereldwijd betrokken is bij het verspreiden van het Evangelie. Ook wordt hulp geboden in moeilijke omstandigheden. De GZB heeft meer dan zestig zendingswerkers uitgezonden die betrokken zijn bij onder andere gemeentestichting, theologische toerusting en diaconaal/medisch werk. Het zendingswerk van de GZB wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Driebergen.
 
De GZB is een vereniging en staat onder leiding van een bestuur. Het bestuur leidt de GZB op hoofdlijnen en delegeert de uitvoering van het beleid en de dagelijkse leiding aan de directeur van de organisatie. Het bestuur heeft besloten de Algemene Vergadering in 2020 voor te stellen om over te gaan naar een Raad van Toezichtmodel, de bestuurder zal dan automatisch benoemd worden als lid van de Raad van Toezicht.
 
Volgend voorjaar ontstaat er een vacature in het bestuur/Raad van toezicht. Wij zijn daarom op zoek naar iemand met hart voor zending en een sterke verbondenheid met de achterban van de GZB. Het bestuur streeft daarbij naar een grotere culturele diversiteit. Wij zoeken een bestuurslid dat:
  • Kennis heeft van juridische vraagstukken en bij voorkeur met aansprakelijkheidsvraagstukken en governance issues.
  • Ruime ervaring heeft op bestuurlijk vlak, zo mogelijk als lid van een Raad van Toezicht.
  • Ervaring heeft met internationaal werkende organisaties met veel uitgezonden medewerkers. 

Kijk voor meer informatie over de GZB op www.gzb.nl of neem contact op met de heer N.A. de Waal, voorzitter van het bestuur, telefoon 06-54601997.
Reacties met CV kunnen voor zaterdag 11 januari 2020 worden gestuurd naar de GZB, t.a.v. mw. H.J. van Dijk, Postbus 28, 3970 AA Driebergen, e-mail: directie@gzb.nl.