Commissie Toetsing

De GZB zoekt een lid voor de Commissie Toetsing mét hart voor zending

 De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn wereldwijd betrokken op het verspreiden van het Evangelie. We bieden ook hulp in moeilijke omstandigheden. De GZB heeft meer dan vijftig zendingswerkers uitgezonden in ruim 30 landen. Zij zijn betrokken bij onder andere gemeentestichting, theologische toerusting en diaconaal/medisch werk. Het zendingswerk van de GZB wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Driebergen.
 
De GZB is een vereniging en staat onder leiding van een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht houdt namens de leden toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken en adviseert de directeur-bestuurder.
 
Er is een Commissie Toetsing ingesteld, die de Raad van Toezicht adviseert over financiële en organisatorische zaken. Deze commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en drie externe leden en vergadert vier keer per jaar.
 
Eind 2021 ontstaat een vacature voor een extern lid in de Commissie Toetsing. Wij zijn daarom op zoek naar iemand met hart voor zending en verbondenheid met de achterban van de GZB. Iemand die met haar of zijn talenten wil bijdragen aan een stevige basis voor het zendingswerk wereldwijd. 
 
Gezien de huidige samenstelling van de Commissie Toetsing zoeken we bij voorkeur iemand met kennis en ervaring op het terrein van compliance, integriteit en de financiële sector. Ook nodigen we met nadruk vrouwen uit om te solliciteren.
 
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de heer F. Boot, voorzitter van de Commissie Toetsing, 06-11480517 of de heer T. van Steeg, controller, 06-44968898.
 
Reacties met CV kunnen tot en met 3 september per e-mail worden gestuurd naar de GZB, t.a.v. mw. H.J. van Dijk, directie@gzb.nl.
 
De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met een afvaardiging van de Commissie Toetsing. De gesprekken zijn gepland op 8 september.. Bij een eventuele benoeming zal een verklaring omtrent gedrag worden gevraagd.