Stageplek bij gemeentestichtingsproject in Praag

De GZB biedt stageplek bij gemeentestichtingsproject in Praag

 Het communistische verleden van veel Oost-Europese landen zorgt ervoor dat God daar nog altijd op veel plaatsen afwezig is. In Tsjechië bijvoorbeeld zegt slechts 0,7 procent van het aantal inwoners christen te zijn. Toch is er een groeiend verlangen naar ‘iets’ wat hoop en perspectief biedt. Het Evangelie kan mensen dit geven. De kerken in Tsjechië willen dit goede nieuws graag delen. Maar hoe doe je dat als mensen niets van de kerk willen weten?
Daarom zoekt de kerk naar nieuwe vormen om een brug te slaan tussen het Evangelie en de samenleving. Dit wil ze graag samen met christenen uit allerlei landen doen. Vanaf zomer 2018 start het project MOSTY (‘bruggen’), een initiatief van Tsjechische kerken en organisaties, in samenwerking met een aantal buitenlandse organisaties waaronder de GZB. Het wordt een plek waar jonge christenen toegerust worden om als discipel van Jezus Christus bruggen te slaan naar de samenleving. Hierbij betrekken ze ook hun eigen gemeenten. Het MOSTY-project zoekt jonge, enthousiaste christenen die willen meedoen.

Wat ga je doen?
Je draait een jaar lang mee in een missionaire gemeenschap in de prachtige stad Praag om zo kennis te maken met zending in een post-christelijke, stedelijke setting. Samen met Tsjechische christenen en zoekers vorm je discipelschapsgroepen en doe je mee aan evangelisatie-activiteiten.
Samen met andere deelnemers van het MOSTY-project word je begeleid en gecoacht in een leergemeenschap. Hierdoor krijg je een breder perspectief op Gods koninkrijk en ontwikkel je een nieuwe visie daarop (hoofd). Je groeit in je relatie met God en ervaart verandering door de kracht van het Evangelie (hart). Je leert je vaardigheden en gaven in te zetten in dienst van de ander en als onderdeel van de leergemeenschap (handen).

Waar ga je werken?
Naast meeleven in een missionaire gemeenschap, word je na een maand in een project in de stad geplaatst. Dat kan kinder-, jeugdwerk of studentenwerk zijn, maar ook iets met sport, kunst of mensen die in de marge van de samenleving leven. Het is in elk geval een plek waar jouw gaven en talenten uit de verf komen.

Als deelnemer…
 • ben je betrokken bij missionaire activiteiten en het onderhouden van missionaire contacten ter ondersteuning van evangelisatie en discipelschap;
 • ben je onderdeel van een leergemeenschap gericht op discipelschap en geloofsgroei;
 • start je met een maand intensieve taal- en cultuurstudie van het Tsjechisch; 
 • sta je open voor het leren kennen van Praag, de historie, cultuur en de inwoners;
 • ontwikkel je persoonlijke leerdoelen op het gebied van geestelijke ontwikkeling;
 • word je begeleid door een coach en sta je in verbinding met een zendingswerker die voor langere tijd werkzaam is in de Praagse context.

We vragen we het volgende van je: 
 • je bent minimaal 21 jaar oud;
 • je hebt een goede beheersing van de Engelse taal; 
 • je bent flexibel en hebt een open houding ten opzichte van andere culturen;
 • je leert graag een nieuwe taal;
 • je bent bereid om te leren van en te reflecteren op de nieuwe setting;
 • je bent sociaal betrokken en kunt makkelijk in groepen werken en leven.

Downloads


Spreekt deze mogelijkheid je aan? 
Neem dan contact met ons op! De GZB gaat graag met je in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken. Een psychologisch onderzoek en een medische keuring maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Wil je meer informatie of een gesprek met iemand van de GZB? Neem contact op met onze medewerker werving & selectie: Harriët Ritman. Reacties met CV kunnen gestuurd worden naar de GZB, t.a.v. Harriët Ritman, werving & selectie, Postbus 28, 3970 AA Driebergen, e-mail: hritman@gzb.nl.