Lid Bestuurscommissie Toetsing

De GZB zoekt een lid voor de bestuurscommissie Toetsing (BCT)
met hart voor zending

 

De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland die mensen wereldwijd wil bereiken met het Evangelie zodat zij gaan leven zoals God het bedoelt. De GZB heeft meer dan vijftig zendingswerkers uitgezonden die betrokken zijn bij gemeentestichting, theologische toerusting en diaconaal/medisch werk. Het zendingswerk van de GZB wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Driebergen.
 
De GZB is een vereniging en staat onder leiding van een bestuur. Het bestuur vervult op een betrokken en professionele wijze een toezichthoudende rol. De uitvoering van het beleid en de dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directeur van de organisatie.
 
Voor de advisering op financieel en organisatorisch gebied is op grond van de statuten een Bestuurscommissie Toetsing (BCT) ingesteld. Deze commissie bestaat uit twee bestuursleden, waaronder de penningmeester en tenminste twee (momenteel drie) externe leden. De BCT vergadert vier keer per jaar.
 
Per 1 mei 2017 ontstaat er een vacature voor een extern lid in de BCT.
Wij zoeken bij voorkeur een bestuurslid dat:
- betrokken is bij zending en de wereldwijde kerk
- zich sterk verbonden voelt met de achterban van de GZB
- kennis van zaken heeft op het gebied van organisatiekunde en governance
- buitenlandervaring heeft
 
De GZB beoogt diversiteit in diverse geledingen van de organisatie. In de huidige samenstelling van de BCT zijn geen vrouwen vertegenwoordigd.
 
Het gaat om een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed.
 
Neem voor meer informatie contact op met de heer R. Hoff, extern lid van de BCT, telefoon 06-57317508.
 
Reacties met CV kunnen voor 31 mei 2017 worden gestuurd naar de GZB, t.a.v. Directiesecretariaat, Postbus 28, 3970 AA Driebergen, e-mail: directie@gzb.nl.