middenoosten.jpg
De bedreigde kerk in het Midden-Oosten
‘Laat de kerk niet verdwijnen’. Maak kennis met christenen uit de bedreigde kerk in Egypte. Hoe is het om onder moeilijke omstandigheden christen te zijn? Wat kunnen wij van hen leren en wat kunnen wij voor hen betekenen? Laat de kerk niet verdwijnen: een gebed om Gods nabijheid en bescherming voor Egypte, en tegelijk een oproep om er voor onze broeder en zusters uit de bedreigde kerk te zijn! Doet u mee?

Achtergrond van de bedreigde kerk in het Midden-Oosten

De bakermat van het christelijk geloof ligt in het Midden-Oosten. Nu is deze regio overwegend islamitisch. In bijna alle landen is de christelijke gemeenschap een minderheid en worden christenen achtergesteld, gediscrimineerd of zelfs vervolgd. De recente onlusten in deze regio hebben het er niet beter op gemaakt. Heel veel christenen zijn inmiddels gevlucht. Zendingswerkers van de GZB rusten gemeenteleden die achterblijven toe om staande te blijven en ondanks hun bedreigde minderheidspositie relevant te zijn voor hun omgeving.

Blogs van onze zendingswerkers

meer blogs »