werkveld-afrika.jpg
De groeiende kerk in Afrika
De GZB wil mensen helpen om te groeien in hun geloof. Een Bijbel in de eigen taal is daarbij onmisbaar. Daarom zet de GZB zich in voor bijbelvertaalwerk, bijvoorbeeld voor de bevolkingsgroep waar ook Olivi bij hoort. Zodat geloven verder gaat.
  • Het verhaal van Watson  

    Met hulp van de kerk volgen Watson en andere weeskinderen een timmermansopleiding. Als hij straks klaar is wil hij geld verdienen om voor zijn familie te zorgen. Ook leert hij op de christelijke opleiding hoe je als christen kunt leven. Dat wil hij graag delen met jongeren in zijn dorp.
  • Het verhaal van Oscar  

    In steeds meer dorpen in Malawi worden bijbelleescursussen gegeven. Gewone gemeenteleden gaan met elkaar in gesprek over de Bijbel en passen de woorden van God toe in hun eigen leven. Voor € 24,- maakt u het mogelijk om een kringleider uit een gemeente een bijbelcursus te geven.
  • Het verhaal van ds. Norbert  

    In het noorden van Malawi volgen diverse predikanten trainingen om visie te ontwikkelen en mensen in gesprek te laten zijn rond een open Bijbel. Gemeenteleden gaan erop uit om anderen met het Evangelie te bereiken. Voor € 70,- kan een nieuwe predikant worden getraind.

Achtergrond van de groeiende kerk in Afrika

De kerken in Afrika zijn in de afgelopen eeuw sterk gegroeid. De vrijmoedigheid en het vertrouwen waarmee onze Afrikaanse broeders en zusters geloven, zijn een voorbeeld voor ons. De snelle groei van het christendom brengt ook problemen met zich mee. Het aantal predikanten loopt sterk achter bij het groeiend aantal gemeenten. Zendingswerkers van de GZB helpen gemeenten in Afrika daarom hoe ze – ook zonder eigen predikant – een sterke gemeenschap kunnen zijn waarin het Evangelie centraal staat, zowel op zondag als door de week.

Blogs van onze zendingswerkers

meer blogs »