DE LEGE KERK IN EUROPA
Als je naar de situatie van de kerk in Europa kijkt, kun je soms somber worden. We hebben ons werkveld Europa niet voor niets ‘De lege kerk’ genoemd. Maar er gebeuren ook mooie dingen! Op veel plaatsen worden nieuwe gemeenten gesticht en komen zoekers tot geloof: tekenen van hoop waarbij ook uw gebed en betrokkenheid onmisbaar zijn.

Achtergrond van de lege kerk in Europa

Ooit bloeide het christendom in Europa. De vele kerken getuigen daar nog van. Anno nu zijn veel van deze kerken leeg of bijna leeg. Europa is het meest geseculariseerde werelddeel. Download hier een overzicht van de het aantal % inwoners per land dat zich geen christen noemt.
Toch zijn er veel mensen die zoeken naar zingeving. Zendingswerkers van de GZB willen samen met bestaande kerken deze zoekers vinden. Het Evangelie is niet dood, het is juist voor mensen van nu van levensbelang. Zo bouwen we met hernieuwd zelfbewustzijn onze kerken weer op of stichten we nieuwe geloofsgemeenschappen.

In Europa steunt de GZB gemeentestichtingsprojecten in Albanië, Duitsland, Kosovo, België en Frankrijk. 

Blogs van onze zendingswerkers

meer blogs »