Weblog

Aad & Dineke van der Maas

Gebedsmail 10, Fam. vd Maas, sept. 2020

ill860

Meebidden


Wij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië en voor ons werk en leven in Albanië? Voor de  komende periode hebben we de volgende gebedspunten en dankpunten.


Voor werk en kerk


- Aad is druk bezig met het samenstellen van cursus- en trainingsmateriaal voor diverse kerken in Albanië en Kosovo. De meeste cursussen zal Aad zelf ook ter plekke verzorgen. Sommige van deze cursussen zijn online. Willen jullie bidden om wijsheid en zegen bij de voorbereidingen en het in gang zetten van de programma’s voor de kerken? Ook om bescherming tegen het coronavirus bij al de ontmoetingen. Aad is vaak op pad. Willen jullie bidden om bescherming onderweg? En om Gods zegen bij de contacten met de kerken en bij trainingen. Dat de kerken in Albanië mogen wortelen en groeien.
 
-  De Bijbelschool ISTL gaat in oktober weer van start met haar lessen. Voor de studenten uit Tirana en omgeving worden de lessen in het gebouw van de Bijbelschool gegeven. Voor de anderen zal het (voorlopig) online blijven. Zodoende kan er in de leslokalen beter afstand worden gehouden. De onlinegroep hoeft niet te reizen, zodat het de kans op besmettingen verkleint. De online lessen bieden in feite extra  kansen. Albanezen in andere landen kunnen nu de lessen ook volgen. Bid voor alle studenten en docenten. Dat deze lesvarianten tot zegen zullen zijn voor alle studenten en hun omgeving. 

-  De protestantse christenen in Albanië zijn maar ongeveer 0,5 % van de totale bevolking. Helaas zijn er onderling veel spanningen en conflicten. Veel voorgangers zijn niet getraind in het goed omgaan met verantwoordelijkheid. Laten we bidden voor volwassen leiders en eenheid. Bid ook voor de werkers van de VUSH ( de Albanese Evangelische Alliantie) om zich met hart en ziel in te zetten voor eenheid van de kerken. 

- Ondanks alle nood en moeiten veroorzaakt door de corona gaan vele kerken door met het omzien naar hun medemensen (met hulp, bemoediging) en het uitdelen van Gods Woord. Hij is ons enig houvast in deze tijd vol onzekerheid. Reden om God te danken. Blijf ook bidden voor de kerken om vol te houden en oplossingen te vinden voor de noden die op hen afkomen. 


Voor Albanië


- Graag gebed voor de Albanese overheid en bevolking. De impact van corona op de samenleving in Albanië is groot. Velen worden geraakt door de maatregelen, werkloosheid en armoede. Nog steeds zijn er teveel nieuwe besmettingen per dag. Bid om bescherming en dat mensen voorzichtig zijn. Bid voor de zieken en rouwenden. Bid voor de artsen, het zorgpersoneel en mensen in andere cruciale beroepen. Willen jullie bidden om Gods bescherming en nabijheid? Willen jullie ook bidden om een stabiele en betrouwbare Albanese overheid, die wijze en goede beslissingen neemt voor land en volk.

-Half september zijn de scholen in Albanië weer fysiek gestart. Reden voor grote dankbaarheid. Na zoveel maanden is weer ontmoeting mogelijk. Van maart tot juni waren er online lessen (of via tv). Van juni tot september had men vakantie. Helaas geldt voor de overheidsscholen dat de kinderen nu slechts 2 tot 3 uur les krijgen per dag. Op deze manier kan er alleen voldoende afstand worden gehouden. Een hele uitdaging en lastig voor ouders/kids/leerkrachten. Het onderwijs van de kinderen loopt zo een flinke deuk op. Willen jullie bidden voor een ieder? Om doorzettingsvermogen en positiviteit. Jos zit op een particuliere school en daar worden wel ‘normale’ lesdagen gegeven met allerlei strikte voorwaarden..

-Ook Alo!Mik moet op de kortere lestijden van de kinderen inspringen. Hun wijkcentrum is nu de hele dag open om telkens kleinere groepen kids op te vangen. Dat is best intensief voor de werkers. Het heeft ook wel iets positiefs. Kleinere groepen brengt meer rust met zich mee en meer aandacht per kind.


Voor ons persoonlijk als gezin:


- We zijn heel dankbaar dat we na een goed en gezond verblijf van een aantal maanden in Nederland nu weer terug zijn in Albanië. Het voelt weer heel vertrouwd. Alledrie hebben we inmiddels onze bezigheden en taken weer opgepakt. Willen jullie bidden voor een gezegende, veilige en gezonde voortzetting van ons leven hier? Speciaal ook graag gebed voor Jos, die zijn broer best mist. Gelukkig heeft hij goede vrienden op school, maar alle strikte coronaregels op school zijn wel lastig. Zo zijn er geen sporttrainingen en –competities meer, waar hij zo van genoot. 

- Dank aan onze grote God dat Chris in juli zijn middelbare schooltijd goed heeft kunnen afsluiten en dat hij inmiddels is gestart met de studie Bouwkunde aan de TU Delft. De meeste lessen zijn online. Slechts 1 dag per week gaat hij naar Delft. Hij woont in ons huis in Waddinxveen met nog 2 vrienden (medestudenten uit Albanië, die nu in Den Haag studeren.) Heel bijzonder dat de afgelopen maanden zo veel puzzelstukjes op hun plek zijn gekomen. Onze Hemelse Vader  komt alle lof en eer toe! Eind oktober hoopt Chris bij leven en welzijn geloofsbelijdenis te doen en gedoopt te worden. Willen jullie voor hem bidden en God danken voor deze geloofsstap?

Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij ons werk in Albanië.
 
Aad, Dineke, Chris en Jos van der Maas
Tirana, Albanië

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.