Weblog

Aad & Dineke van der Maas

Gebedsmail 11, Fam. vd Maas, januari 2021

ill860

MeebiddenWij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië en voor ons werk en leven in Albanië? Voor de komende periode hebben we de volgende gebedspunten en dankpunten.


Voor werk en kerk

 
 • Sinds november 2020 heeft Aad met de GZB een parttime Albanese assistent kunnen aanstellen, Elti Bodinaku. Hij helpt Aad bij allerlei taken. We zijn God dankbaar voor deze enthousiaste collega. Bid om Gods zegen voor hem.
 • Dank aan onze Hemelse Vader dat Aad en Elti al veel trainingen in kerken hebben gegeven in de afgelopen maanden. Het programma heet FOKUSI. Het gaat over hoe de kerk verder kan groeien in diepgang. Soms moet een cursus uitgesteld worden vanwege coronabesmettingen in een kerk. Bid om bescherming tegen het coronavirus bij al de ontmoetingen. Aad en Elti zijn nu best ook vaak op pad. Willen jullie bidden om bescherming onderweg.  
 • Graag gebed om Gods zegen bij de contacten met de kerken en bij de trainingen. Dat Gods Geest door deze cursussen heen werkt aan geloofsgroei en stabiele kerken, die willen samenwerken en oog voor elkaar hebben. Dat Gods naam zo wordt groot gemaakt.
 • Bid voor de partnergemeente(s) in Nederland en Albanië, die meedoen met het programma FOKUSI. Zo maken een aantal kerken kennis met elkaar en gaan ze ervaringen uitwisselen. Dat ze elkaar mogen bemoedigen en van elkaar leren door over de grenzen heen te kijken.
 • Aad is naast zijn werk in Albanië ook regio-coördinator voor Oost- Europa.  Hij begeleidt andere GZB-zendingswerkers in Albanië, Bosnië, Tsjechië en Kroatië en heeft contacten met lokale kerken en organisaties in die landen. Vanwege de corona situatie gaat dit anders dan gewenst. Aad kan er nu niet naartoe en het onderhouden van de contacten met lokale kerken en organisaties is online lastiger.  Bid voor dit werk. Voor alle verantwoordelijkheid en om zegen en wijsheid bij het nemen van diverse beslissingen.
 • In de gezinnen van Alo!Mik is vaak van alles aan de hand. Zoals alcoholverslaving, enkele vaders zitten in de gevangenis vanwege misbruik en geweld. Als de moeder er dan alleen voor staat is het zwaar voor haar om bijv. oudere zonen op het goede spoor te houden en leiden.  Bid voor hen. Ook graag gebed voor de leiding van Alo!Mik om de steun aan deze gezinnen in goede banen te leiden. Het vraagt veel van ze.  
 Voor Albanië

 
 • In de krant lezen we dat ook in Albanië regelmatig vluchtelingen worden aangetroffen op zoek naar een betere en veiligere plek. Ze worden door de politie aangehouden en naar opvangplekken gebracht. Bid voor deze mensen en om een oplossing voor hun trieste situatie. Bid dat de Albanese overheid een goede regeling en opvang voor hen treft. Aan de andere kant zijn er vele Albanezen, die hun eigen land (willen) verlaten met de hoop op het vinden van een beter leven elders. Bid dat de Albanese bevolking hun hoop voor de toekomst allereerst mag vinden in Jezus Christus.
 • Ook in Albanië heeft de COVID-pandemie veel impact op ieders situatie. Willen jullie bidden om bescherming tegen besmetting; voor herstel van zieken; voor nabestaanden; voor het zorgpersoneel om hun werk energiek en vol liefde te kunnen uitvoeren; dat mensen omzien naar elkaar; dat mensen niet meedoen aan de corruptie, die zelfs in de coronaziekenhuizen voorkomt;  dat ieder de preventieve maatregelen opvolgt; voor oplossingen bij  de economische gevolgen van de pandemie; om wijsheid voor de overheid bij de te maken keuzes; voor voldoende vaccinatiemiddelen en om een eerlijke vaccinatie uitvoering. Maar bovenal dat de mensen God persoonlijk leren kennen als hun Hemelse Vader, Leider en Beschermer in dit leven en voor hun toekomst. 


Voor ons persoonlijk als gezin: 

 
 • We zijn God dankbaar voor onze gezondheid, Zijn bescherming en alle mogelijkheden die we uit Zijn Hand hebben ontvangen in het afgelopen jaar. We danken Hem ook voor alle meeleven, meegeven en gebed, zodat ons werk kon doorgaan. Inmiddels is het nieuwe jaar alweer even begonnen. Bid om Zijn wijsheid en zegen en wijsheid bij de stappen die we mogen zetten en de uitdagingen die we zullen tegenkomen.
 • Dank aan God dat het goed gaat met Chris in Nederland en zijn studie. We zijn ook heel dankbaar dat Chris in oktober belijdenis van zijn geloof heeft gedaan en is gedoopt. Bid dat hij in Jezus voetsporen blijft gaan. 
 • Jos is de afgelopen maanden veel bezig met muziek maken. We zijn heel blij dat hij deze nieuwe hobby heeft ontdekt en dat hij zoveel plezier beleeft aan muziek maken en zingen. Dat dit mag bijdragen aan zijn geloofsgroei. Dit is zowel een dank- als gebedspunt.

Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij ons werk in Albanië.
Aad, Dineke, Chris en Jos van der Maas
Tirana, Albanië

Reageer op dit artikel

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.