Weblog

Aad & Dineke van der Maas

Gebedsmail 3 Fam. vd Maas, Albanie

ill860

Meebidden

 
Wij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië en voor ons werk en leven  hier in Albanië?
 
Dit is onze derde gebedsbrief. Voor de  komende periode hebben we de volgende gebedspunten en dankpunten:
 

Voor werk en kerk

 
-       Bid om wijsheid voor de VUSh (de Evangelische Alliantie van Albanië) waar veel kleine protestantse kerken bij horen. Bid voor inzicht, eenheid en een goede samenwerking. Aad is kortgeleden naar de jaarlijkse driedaagse VUSh conferentie in Durrës geweest. Daar zijn belangrijke  besluiten genomen. Bid om Gods zegen bij de uitvoering daarvan. Dat ze een positieve impact mogen hebben op alle kerken en christelijke organisaties.
 
-       Het is nog steeds zoeken hoe Aad op de juiste manier kan meewerken aan de ondersteuning van de christelijke gemeenten in Albanië. Het opbouwen van goede contacten is daarbij belangrijk. Inmiddels wordt hij vaker gevraagd om voor te gaan op zondagen en om verschillende cursussen te geven. Verder is hij bezig om in kaart te brengen wat er al aan trainingen en scholing van kerkleiders en gemeenteleden plaatsvindt in Albanië, Kosovo en de rest van de Balkan. Het is een groeiproces dat geduld vraagt.  Bid om Gods zegen en leiding.  
 
-           De kerk in Albanië heeft de laatste jaren een voorzichtige groei doorgemaakt. Bid dat die mag doorzetten en dat Gods liefde meer positieve veranderingen in dit arme land brengt. Dat de mensen mogen beseffen wat het Paasfeest betekent, dat Christus ook voor hen persoonlijk is opgestaan en nieuwe kansen en hoop biedt.
 
-           Dank God voor alle mensen die meeleven en meebidden met ons werk. Voor het enthousiasme en de inzet van de TFC en (deelgenoten)gemeenten in Nederland. Voor het werk van onze werkgever GZB. Dank God voor alle gegeven financiële steun in 2017 om ons werk hier mogelijk te maken. Bid om de voortzetting daarvan in 2018.
 

Voor Albanië

 
-       In Albanië is het contrast  tussen arm en rijk groot. Velen hebben geen goede huisvesting, geen werk,  nauwelijks toegang tot goede (gezondheids)zorg. Bid voor betere omstandigheden en hoop in hun leven. Bid voor de mensen en instanties die zich voor hen inzetten. En ook voor de regering dat ze oog heeft voor alle mensen in het land. Er is veel corruptie en werkloosheid. Bid dat de overheid besluiten neemt die tot zegen zijn voor allen.
 
 -          Het verkeer verloopt in Albanië veel minder geordend dan in Nederland. Vooral tijdens de spits en bij slecht weer levert dat gevaarlijke situaties op. Je moet heel alert zijn om er veilig door te komen.  Er zijn veel onverharde wegen en als er wel asfalt is, zitten die wegen vol gaten. Door de vele regen spoelt de ondergrond weg. Ook zitten er gaten door verdwenen putdeksels. Bid om bescherming voor de verkeersdeelnemers.
  

Voor ons leven in Albanië

 
-           Dank God dat het goed gaat met Chris en Jos  op de Internationale school GDQ. Ze gaan er graag naar toe en hebben er hun plek wel gevonden in de groep. Bid om Gods zegen voor deze kleine christelijke school. Bid voor wijsheid bij het maken van de plannen voor het nieuwe schooljaar, het vinden van nieuwe leerkrachten, voor nieuwe leerlingen en voldoende financiële middelen. Bid ook voor de leerlingen die dit schooljaar afscheid gaan nemen.

-       Bid om Gods zegen en liefde bij al onze ontmoetingen met  Albanese mensen  bijv. in de buurt, op het werk, in de kerk. Dat we iets voor elkaar mogen betekenen en dat Gods liefde en zorg voor ieder persoonlijk zichtbaar worden.
 
-       We  leven mee met een klein kerkje bij ons in de buurt (ca. 15 -20 mensen). We raken steeds meer betrokken bij de mensen en de aktiviteiten, zodat we er ons meer thuis gaan voelen. Al vinden  Chris en Jos het nog steeds lastig. Er zijn nauwelijks leeftijdsgenoten en ze krijgen weinig mee van het Albanees. Graag gebed voor hen, zodat ze zich meer thuis gaan voelen en voor Aad en Dineke hoe ze hiermee  omgaan. Zijn er andere mogelijkheden voor de jongens? Gelukkig hebben ze goede contacten op hun christelijke school.
 
 -          Om  te kunnen integreren in een land is het spreken van de taal erg belangrijk. Het Albanees is een complexe en op zichzelf staande taal. Bid om Gods zegen voor vorderingen in ieders taalstudie. Dineke is blij, dat ze sinds eind januari nog een andere taalcursus volgt, die het grondiger aanpakt. Ze is er heel enthousiast over. Het vraagt wel om doorzettingsvermogen. Ook Chris en Jos zijn sinds maart gestart met een wekelijkse taalstudie. Hopelijk helpt het hen om meer mee te krijgen van hun omgeving.  Inmiddels heeft Aad zijn taalcursus afgerond met een diploma. Een dankpunt.
 
Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid met gebed bij ons werk in Albanië.
 
Aad, Dineke, Chris en Jos van der Maas
Tirana, Albanië

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.