Weblog

Aad & Dineke van der Maas

Gebedsmail 4, fam. van der Maas, Albanië

ill860

Gebedsmail 4 Fam. vd Maas, Albanie Juni 2018

 

Meebidden


Wij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië en voor ons werk en leven  hier in Albanië?
 
Dit is onze vierde gebedsbrief. Voor de  komende periode hebben we de volgende gebedspunten en dankpunten:
 

Voor werk en kerk

 
  1. In de hete zomermaanden juni, juli en augustus zijn de scholen in Albanië gesloten en hebben de kinderen vakantie. Door tal van kerken en andere organisaties (zoals Alo! Mik, zie hieronder) worden dan volop zomerkampen  georganiseerd. Het doel daarvan is vooral gericht op kinderevangelisatie. Ook de kerk waar wij bij aangesloten zijn, heeft een kinderkamp voor kinderen uit de wijk. Helaas zijn wij daar niet bij betrokken, omdat het in onze vakantie valt. Graag jullie gebed voor de zomerkampen in deze maanden. Dank God dat de organisaties en kerken zo vele kinderen met Gods liefde en het Evangelie kunnen bereiken en vele arme kinderen ook een leuke vakantie kunnen bieden.
  2. Bij de VUSh (de Evangelische Alliantie van Albanië) wordt Aad steeds meer betrokken bij beleidszaken en helpt hij de organisatie om wat meer gestructureerd over dingen na te denken. M.b.t. de bijbelscholen en cursussen bouwt Aad steeds betere contacten op. Helaas zijn de bestaande bijbelscholen vaak klein en kwetsbaar en wordt er nauwelijks samengewerkt met andere scholen. In de afgelopen jaren zijn scholen gestart, maar ook weer gesloten, bv. door gebrek aan studenten, onderlinge onenigheid of gebrek aan visie. Aad heeft met een aantal scholen inmiddels goed contact en wordt hij ook betrokken bij de lessen. Met andere scholen lukt het nauwelijks om contact te krijgen, omdat er gewoon nooit gereageerd wordt, of omdat afspraken niet worden nagekomen. Het kost veel tijd om vertrouwen op te bouwen en te ontdekken hoe we het beste een bijdrage kunnen leveren. In Nederland hoopt Aad hier binnenkort ook over door te praten met de GZB. Dank God dat de contacten zich uitbreiden en graag gebed om Zijn wijsheid en zegen voor de verdere ontwikkeling van de plannen.
  3. Dank God voor alle meeleven, meebidden en meegeven van vele mensen en groepen in Nederland. We ervaren dat we er niet alleen voor staan en waarderen deze betrokkenheid en inzet. Bid ook voor alle andere zendingswerkers van de GZB in Albanië. Het valt niet altijd mee om een goede relatie op te bouwen met de kerken en organisaties in Albanië.


Voor Albanië

 
  1. Bid om kracht, volharding en bemoediging voor al de mensen die (vaak omdat ze christen zijn)  niet mee willen doen aan de corruptie in Albanië. Met als gevolg dat ze een studie of baan mislopen of maanden moeten wachten voor een medisch onderzoek/behandeling. Dit is niet eenvoudig.
  2. Bid om Gods zegen en liefde bij al onze ontmoetingen met  Albanese mensen  bijv. in de buurt, op het werk, in de kerk. Dat we iets voor elkaar mogen betekenen en dat Gods liefde en zorg voor ieder persoonlijk zichtbaar worden.


Voor ons leven in Albanië en vakantie in Nederland

 
  1. Terugkijkend op ons eerste jaar in Albanië zijn we dankbaar voor alle zegeningen die God ons heeft gegeven in gezondheid en in het dagelijkse leven. We hebben inmiddels vele contacten mogen opbouwen. Aad heeft veel geïnvesteerd in het opbouwen van relaties met allerlei kerken en organisaties. Hij ziet langzaam aan zijn werk ontwikkelen. Vaak wordt hij uitgenodigd om te preken. Dineke is naast haar taallessen begonnen bij Alo! Mik, een christelijke organisatie, die al bijna 15 jaar bestaat en zorgt voor begeleiding van Roma-gezinnen en voor naschoolse opvang van hun kinderen. Dineke helpt daar enkele kinderen bij hun huiswerk en dan m.n. de Engelse taal. Chris en Jos hebben hun eerste schooljaar goed afgerond. Ze draaien volop mee in hun klas en de schoolactiviteiten (veel sport). Ook hebben we goede contacten met de lokale kerk in onze wijk. We voelen er ons goed thuis en de diensten op zondag en bijbelstudies ervaren we als een wekelijkse bemoediging. Iets om dankbaar voor te zijn, hoewel het tegelijkertijd ook lastig blijft dat Dineke en de jongens tijdens de dienst niet veel mee krijgen vanwege de taal. De jongens hebben in de kerk ook niet echt leeftijdsgenoten. Dank God voor deze zegeningen en bid om  een goede voortgang van ieders dagelijkse leven samen met God.
  2. Van 18 juni tot 23 juli zijn we bij leven en welzijn voor vakantie en verlof in Nederland. We zijn God dankbaar voor deze mogelijkheid en het verblijf in Waddinxveen. Bid om goede ontmoetingen.
  
Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid met gebed bij ons werk in Albanië.

Aad, Dineke, Chris en Jos van der Maas
Tirana, Albanië 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.