Weblog

Aad & Dineke van der Maas

Gebedsmail 5, Familie van der Maas, Albanië

ill860

Meebidden


Wij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië en voor ons werk en leven  hier in Albanië?
 
Voor de  komende periode hebben we de volgende gebedspunten en dankpunten:


Voor werk en kerk

  •  We zijn God dankbaar dat er veel positieve ontwikkelingen zijn in het werk van Aad. Sinds vorige zomer is hij verbonden aan de ISTL Bijbelschool. Deze school geeft maandelijks 1 week les aan ca. 80 studenten. De opleiding heeft 4 jaargangen. Bid voor de studenten, de docenten en het personeel.
  • Aad geeft o.a. les, organiseert de bibliotheek, is mentoraat aan het opzetten en denkt mee in het beleid van de opleiding. Bid dat Gods Geest hen allen inspireert om zich in te zetten voor de opbouw van Zijn Koninkrijk.
  • Aad is bezig met het opzetten van een trainingsprogramma voor diverse kerken in Albanië / Kosovo. Op deze manier hopen we de kleine en vaak kwetsbare kerken tot steun te zijn en te bemoedigen. Dat ze meer kunnen wortelen in het geloof  en ook steviger staan door samen te werken met andere kerken. Bid om Gods wijsheid en zegen voor dit project.
  • In maart  zal de driejaarlijkse bestuursverkiezing van de VUSH (Evangelische Alliantie van Albanië) worden gehouden. Bid om wijze en samenbindende bestuursleden, die de jonge christelijke gemeentes verder helpen opbouwen, bemoedigen en steunen. Bid dat de VUSH haar taak, als vertegenwoordiger van de kleine protestantse kerken richting de overheid, goed blijft uitvoeren. 
  • Dineke doet vrijwilligerswerk bij Alo!Mik. Ze begeleidt daar 4 tienermeiden met hun huiswerk Engels. Alo!Mik is een christelijke organisatie, die al 15 jaar bestaat en zorgt voor begeleiding van achtergestelde Roma-gezinnen in Tirana en voor naschoolse opvang van hun kinderen. Deze kinderen zijn de eerste generatie die naar school gaat. (Op de foto krijgen de kinderen een kerstgeschenk via de actie "Schoenendoos") Bid om Gods kracht, liefde en zegen voor deze gezinnen, kinderen  en de medewerkers.

 
Voor Albanië

  •  Bid voor het Albanese volk. Dat ze positiever kijken naar hun prachtige land en cultuur. Een groot deel van de bevolking heeft de wens om te vertrekken naar het buitenland. Dat ze hun hoop voor de toekomst allereerst mogen vinden en ervaren in Jezus Christus.
  • Er is op dit moment veel onvrede onder de bevolking, met name bij studenten, die al langere tijd demonstreren voor betere omstandigheden. Bid voor wijsheid van de regering. Bid ook voor de enkele christenen in de regering. Dat ze zich door Gods Woord laten voeden en met wijsheid handelen om zo handen en voeten te geven aan het Evangelie in het belang van het volk.

 
Voor ons persoonlijk

  • Dank God voor een nieuw jaar met nieuwe kansen voor iedereen. We zijn als gezin dankbaar voor Gods bescherming, gezondheid en alle mogelijkheden van het afgelopen jaar. En voor zoveel mensen die meeleven, meegeven en meebidden om ons werk mede mogelijk te maken.
  • We zijn dankbaar dat Chris en Jos het goed naar hun zin hebben op de christelijke internationale school. We hopen dat het ook positief mag bijdragen aan hun geloofsontwikkeling. En dat ze er een goede tijd hebben met fijne vrienden. In onze kleine kerk zijn geen leeftijdsgenoten. Bid dat meer tieners zich bij deze kerk aansluiten.

 Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid met gebed bij ons werk in Albanië.
 
Aad, Dineke, Chris en Jos van der Maas
Tirana, Albanië

Reageer op dit artikel

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.