Weblog

Aad & Dineke van der Maas

Gebedsmail 6, Fam. van der Maas, april 2019

ill860

Meebidden


Wij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië en voor ons werk en leven  hier in Albanië? Voor de  komende periode hebben we de volgende gebedspunten en dankpunten:

 
Voor werk en kerk

 
 • Sinds maart is er een grotendeels nieuw verkozen bestuur van de VUSH (Evangelische Alliantie van Albanië). Bid om Gods wijsheid en zegen bij haar inzet voor de protestantse kerken en als vertegenwoordiger richting de overheid.
 • Aad is vooral bezig met zijn taken binnen de Bijbelschool ISTL (lessen, mentoraat, beleid, bibliotheek) en het voorbereiden van diaconale- en toerustingscursussen voor lokale kerken. Op deze manier hopen we dat de kerken zullen groeien in diepgang. Graag gebed voor de verdere uitwerking van de plannen.
 • We hebben de indruk dat vele predikanten eenzaam zijn in hun leidinggevende positie. In de Albanese cultuur  heeft de leider vaak alles voor het zeggen en laat men niet zo gauw meekijken in deze positie (dat wordt als zwakte gezien). We zien niet veel samenwerking onderling. Bid om plekken waar ze advies kunnen vragen. In mei organiseert Aad een conferentie voor kerkleiders, waarbij deze punten aan de orde komen. Bid om zegen hierop. Bid om goede relaties en onderling vertrouwen.
 • AloMik! is een christelijke organisatie die zich al 15 jaar inzet voor achtergestelde Roma-gezinnen. Dineke begeleidt hier twee keer per week enkele tieners bij hun huiswerk Engels.De kinderen krijgen van hun ouder(s) vaak andere dingen mee, die niet aansluiten bij wat ze op school en/of bij AloMik horen.  Bijv. dat ze moeten gaan bedelen. Voor de kinderen is dit lastig en ze gaan daardoor niet altijd trouw naar school. Bid voor deze kinderen, hun ouders en voor de werkers.
 

Voor Albanië

 
 • Dank God voor de ontwikkelingen en (langzame) vooruitgang in Albanië.
 • In Albanië zijn al maanden protesten aan de gang door oppositiepartijen. Wekelijks gaan ze de straat op, uit onvrede over het beleid van de regerende partijen. Bid om een oplossing en vreedzaam verloop.
 • Op 30 juni worden er lokale verkiezingen gehouden. Bid voor een vreedzaam verloop en om positieve mensen op de betreffende posities.
 • Er zijn maar weinig christenen in de regering. Bid voor hen.  Vraag om wijsheid voor deze bestuurders hoe ze handen en voeten kunnen geven aan het Evangelie in het belang van het land Albanië en haar bevolking.
 

Voor ons persoonlijk:

 
 • Dank onze God voor de gezondheid en energie die we telkens krijgen om onze activiteiten in Albanië te kunnen doen. We genieten van ons leven hier.
 • Bid voor de schoolleiding en het personeel om de kinderen goed te begeleiden. Er zitten ook niet-christelijke kinderen op school. Voor het nieuwe seizoen is de school nog op zoek naar nieuwe leerkrachten.
 • Sinds kort is er op zaterdagochtend een tienerclub gestart bij onze kerk voor jongeren uit de buurt. Wij helpen hier als leiding aan mee. Een onderdeel is Duits leren, daar helpt Chris ook bij. De jonge tieners zijn enthousiast, ook als we het over de Bijbel hebben. We hopen dat tieners geïnteresseerd raken in het Evangelie. Graag jullie gebed hiervoor.

 
Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij ons werk in Albanië.
 
Aad, Dineke, Chris en Jos van der Maas
Tirana, Albanië
 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.