Weblog

Aad & Dineke van der Maas

Gebedsmail 7, Fam. van der Maas, sept. 2019

ill860

Meebidden


Wij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië en voor ons werk en leven  hier in Albanië? Voor de  komende periode hebben we de volgende gebedspunten en dankpunten:
 

Voor werk en kerk

 • We zijn dankbaar dat Aads werk steeds concretere vormen krijgt. Naast het werk van de VUSH (Evangelische Alliantie) werkt hij bij de ISTL Bijbelschool (lessen, mentoraat, beleid, bibliotheek) en stelt hij i.s.m. de GZB een trainingsprogramma op voor lokale kerken. Dit is gericht op gemeenteleden, (jeugd)leiders en kerkenraden. In het najaar hopen ze van start te gaan.  
 • Bid voor Aad als hij presentaties gaat geven in Nederlandse kerken in de periode van 25/10-8/11. Bid voor goede ontmoetingen. Bid ook voor een goede tijd voor Dineke, Chris en Jos, die in Albanië blijven om daar hun gewone aktiviteiten te blijven doen.
 • Dank God voor het feit dat in onze kleine lokale kerk de afgelopen maanden 2 gezonde baby’s zijn geboren, o.a. bij het gezin van onze voorganger.
 • Eind september start een cursus Engels in onze kerk in Tirana. We hopen zo  nieuwe mensen te bereiken en met hen ook het Evangelie te kunnen delen. Bid hiervoor.
 • Ongeveer 2 jaar geleden werd er ook zo’n Engelse cursus gegeven. Zodoende werd een deelnemend echtpaar nieuwsgierig naar de zondagse kerkdienst. Ze komen nu wekelijks samen met hun 2 kinderen trouw naar de kerk. Het christelijke geloof was helemaal nieuw voor ze. God is aan het werk in hun leven. Ze willen Hem gaan volgen. Graag gebed voor hen. (zie ook onze laatste blog ‘een briefje uit de hemel’) 
 Voor Albanië

 • Helaas zijn de politieke problemen in Albanië nog niet opgelost. De oppositie blijft de huidige regering beschuldigen van criminele betrokkenheid en corruptie. Ze trekken fel van leer. In hoeverre de oppositie zelf schone handen heeft is nog maar de vraag. Gelukkig zijn er in in de zomerperiode geen protesten gehouden. Dit alles is niet goed voor het land, voor het vertrouwen in de politiek en de mogelijke toetreding tot de Europese Unie, wat velen graag willen. Bid voor een goede oplossing.
 • Graag gebed voor het Albanese volk. Dat de mensen positiever gaan kijken naar hun prachtige land en cultuur. Dat ze zich gemotiveerd voelen om zich in te zetten voor hun eigen land. Een groot deel van de bevolking heeft de wens om te vertrekken naar het buitenland. Velen zijn al vertrokken. Vanwege de hoop op een betere toekomst. Bid voor  voldoende en stabiel werk voor de mensen hier. Vooral veel jongeren vinden geen passende baan. Bid voor de de bevolking, dat ze hun hoop voor de toekomst allereerst vinden en ervaren in Jezus Christus.
 

Voor ons persoonlijk als gezin:

We kijken terug op een ontspannen zomerperiode met goede ontmoetingen. We zijn God dankbaar dat dit mogelijk was, dankzij de inzet en goede zorg van allerlei lieve mensen. Na de fijne vakantie zijn we inmiddels met frisse moed gestart met onze gewone bezigheden. Willen jullie meebidden dat we hierin Gods weg verstaan? Enkele concrete gebedspunten daarvoor zijn:
 • Voor de school GDQ, het personeel, de (nieuw) leerlingen, de ouders. Het is heel bijzonder dat de school op het allerlaaste moment nog is voorzien in leerkrachten voor enkele groepen. Dank aan God hiervoor.
 • Voor Chris, die zijn laatste schooljaar (grade 12) in Albanië is ingegaan. Het wordt best een spannend jaar met examens en met het treffen van voorbereidingen voor een vervolgstudie in Nederland. Naast Nederlands werkt Chris thuis nu ook intensief aan Natuurkunde (via de Wereldschool). Bid ook voor wijsheid, zodat we in dit jaar de juiste stappen zetten om zijn vervolgstudie mogelijk te maken.
 • Voor Jos, die in grade 7 zit. Daarnaast werkt hij thuis aan Nederlands (via de Wereldschool). Bid dat hij zijn enthousiaste start in het verdere schooljaar kan vasthouden. We zijn dankbaar dat hij fijne vrienden heeft op school.
 • Voor gezondheid, geduld, een positieve kijk en doorzettingsvermogen om ons hier in te zetten bij diverse aktiviteiten. Ook als dingen soms anders gaan dan we gewend zijn vanuit onze eigen achtergrond. 

Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij ons werk in Albanië.
 
Aad, Dineke, Chris en Jos van der Maas
Tirana, Albanië

Reageer op dit artikel

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.