Weblog

Aad & Dineke van der Maas

Gebedsmail 8, Fam. Van der Maas, dec. 2019

ill860

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in Zijn Hand ligt heel mijn levenslot.
Hij heeft mij lief, Zijn vrede woont in mij.
Ik zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij.


Meebidden

Wij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië en voor ons werk en leven  hier in Albanië? Voor de  komende periode hebben we de volgende gebedspunten en dankpunten:

Voor werk en kerk
 • In samenwerking met de GZB is Aad van start gegaan met het trainingsprogramma voor een tiental lokale kerken in Albanië / Kosovo. De training is gericht op gemeenteleden, (jeugd)leiders en kerkenraden. Op deze manier hopen we de kleine en vaak kwetsbare kerken tot steun te zijn en te bemoedigen. Dat ze meer kunnen wortelen in het geloof  en ook steviger staan door samen te werken met andere kerken. Bid om Gods wijsheid en zegen voor dit project.
 • Aad kijkt terug op goede ontmoetingen en presentaties tijdens zijn werkverlof in Nederland.. We zijn dankbaar voor alle betrokkenheid van diverse gemeentes en vele mensen in Nederland met ons werk in Albanië.
 • Dank aan God voor het werk dat de GZB mogelijk maakt wereldwijd. Graag gebed voor  de werkers, het bestuur, de betrokken gemeentes, collega zendingswerkers.
 • Dineke doet vrijwilligerswerk bij Alo!Mik. Ze begeleidt er enkele tieners bij hun huiswerk Engels. Alo!Mik is een christelijke organisatie die zich inzet voor Romagezinnen. Naast het werk voor de zigeunergezinnen (huisvesting), kinderen (naschoolse opvang) zijn ze nu ook gestart met bijeenkomsten speciaal voor mannen en bijeenkomsten speciaal voor vrouwen. We vragen gebed voor openheid voor het Evangelie bij alle kinderen, mannen en vrouwen. En dat ze verbetering ervaren in hun leefsituatie. Bid ook voor de werkers: om  wijsheid, liefde en goede contacten met de doelgroep.
 • Bid dat de boodschap van het komende Kerstfeest harten mag raken en verwarmen binnen en buiten de kerk.

 
Voor Albanië

 • De heftige aardbeving op 26/11/19 en de vele naschokken  hebben veel impact (gehad) op de mensen in Albanië. Graag gebed voor de vele slachtoffers, de gewonden en de nabestaanden van deze natuurramp. Er is ook veel angst en onzekerheid bij de over-levenden, m.n.  als er weer naschokken  zijn.  Dit gebeuren doet je wel beseffen hoe klein en nietig we zijn als mens op deze aarde. Laten we bidden voor herstel, genezing en rust.
 • Godzijdank is er aandacht en hulp voor elkaar. Vele Albanezen tonen dat zij in deze situatie een gastvrij en hartelijk volk zijn.  Dank ook voor de  hulp uit het buitenland. Bid voor de overheid om de vele hulpverlening  goed op elkaar af te stemmen, zodat er geen hulp verloren gaat door bijv. corruptie en chaos. Bid voor wijsheid om de wederopbouw op een goede manier aan te pakken door huizen te bouwen die meer aardbevingsbestendig zijn.
 • Bid dat de overheid en oppositie samenwerken om iedereen te helpen ook op de lange termijn. En dat ze niet alleen voor hun eigen achterban zorgen.
 • Bid ook voor de kerken, christelijke organisaties en gelovigen om in deze situatie een hand en voet te zijn van Christus voor hun naaste. Vraag onze Hemelse Vader of Hij dwars door deze moeilijke situatie heen laat zien dat Hij een God van nabij is, zodat de mensen geloof,  hoop en liefde zoeken en vinden bij Hem.


Voor ons persoonlijk als gezin:

 • Dank en eer aan God  dat wijzelf bij de aardbeving niet gewond zijn geraakt en alles goed met ons is. 
 • We zijn als gezin dankbaar voor Gods bescherming en goedheid in het afgelopen jaar.  En dat we ons hier zo goed thuis voelen, ook al gaan dingen soms anders dan we gewend zijn vanuit onze eigen achtergrond. En voor zoveel mensen die meeleven, meegeven en meebidden om ons werk mede mogelijk te maken.
 • Bid om Gods zegen voor Albanië, ons gezin, ons werk en alle betrokkenen in  2020. Een nieuw jaar met nieuwe kansen voor iedereen.
 
Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij ons werk in Albanië.
 
Aad, Dineke, Chris en Jos van der Maas
Tirana, Albanië
 
 

Reageer op dit artikel

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.