Weblog

Aad & Dineke van der Maas

De GZB wil de jonge protestants-evangelische kerken (ong. 15.000 christenen) in Albanië ondersteunen en werkt daarvoor samen met diverse partnerorganisaties. Het is belangrijk dat visie en beleid ontwikkeld wordt. Bij de (vaak jonge) christenen is veel enthousiasme, maar de uitdaging is hen te helpen om verder te groeien in hun geloof. Goede toerusting voor de kerkleiders en predikanten is nodig. Samen met Albanese partnerorganisaties ontwikkelt Aad een trainingsprogramma voor lokale kerken om de gemeenteleden en kerkleiders een stevige basis in hun geloof te geven. Er is ook aandacht voor de ontwikkeling van jeugdwerk en diaconaat in de lokale kerken. 
 
Vanuit Tirana werkt Aad ook als GZB-regiocoördinator voor een deel van Oost-Europa, namelijk Bosnië, Kroatië, Tsjechië en Albanië. Vanuit Tirana bezoekt hij regelmatig de GZB-zendingswerkers en de partners in deze landen.  
 
Dineke is als vrijwilliger betrokken bij een “After-School” project voor zigeunerkinderen en geeft hierbij huiswerkbegeleiding. Ook de ouders worden begeleid bij opvoedingsvraagstukken en sociale vaardigheden. 
 
 • ill180

  Albanese kerken gaan (nooit) weer open! 

  22 mei 2020

  Halverwege maart had ik een reis gepland naar Bosnië, waar ik gesprekken zou voeren over een nieuw GZB-programma. Daarom zou ik de mannengroep, die ik in een Albanees kerkje g...
 • ill180

  Gebedsmail 9, Fam. Van der Maas, mei 2020 

  1 mei 2020

  Meebidden Wij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië...
 • ill180

  Albanië loopt leeg! 

  1 februari 2020

  “Ik heb een lastige mededeling”, zei onze kerkleider een paar maanden geleden onverwachts na afloop van de kerkdienst. “Ik weet niet precies hoe ik het moet verte...
 • ill180

  Gebedsmail 8, Fam. Van der Maas, dec. 2019 

  17 december 2019

  Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in Zijn Hand ligt heel mijn levenslot. Hij heeft mij lief, Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar Hem op en ik weet Hij is mij s...
 • ill180

  Verschil mag er zijn... 

  23 november 2019

  Twee keer in de week ga ik (Dineke) vol goede moed naar de huiswerkklas om een aantal zigeunerkinderen bij te spijkeren met Engels. Ook deze keer had ik me goed voorbereid. Maar to...
 • ill180

  Gebedsmail 7, Fam. van der Maas, sept. 2019 

  12 september 2019

  Meebidden Wij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië...

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.