Weblog

Aad & Dineke van der Maas

 

Sinds juli 2017 wonen we in Albanië met als doel om samen te werken met de protestantse kerken van Albanië.

Albanië is een arm maar ook heel bijzonder land in Oost-Europa. In de vorige eeuw was Albanië streng communistisch. Vanaf 1967 gold Albanië zelfs als het eerste atheïstische land. Alle vormen van religie waren verboden. Er was een strenge controle en als je toch een bijbel of een koran bezat, werd je verbannen of geëxecuteerd. In de jaren ’90 is dit regime in Albanië veranderd en is het weer toegestaan om te geloven. Grieks-Orthodoxe en Rooms-Katholieke kerken werden herbouwd. Kleine protestantse gemeenten ontstonden. Deze protestantse kerken hebben dringend behoefte aan goede leiders en theologische training.Aad heeft een aantal jaar samen gewerkt met de Albanese Evangelische Alliantie (VUSH), die alle protestantse kerken en organisaties in Albanië vertegenwoordigt. Het streven van de VUSH is om de eenheid tussen de kerken te versterken en zich inzetten voor de verspreiding van het Evangelie in Albanië. De VUSH is de officiële vertegenwoordiging namens de protestantse kerken richting de overheid en andere religies.

Daarnaast geeft Aad les op een Bijbelschool in Tirana (ISTL). Deze school heeft ongeveer 80 studenten die op HBO en Universiteitsniveau theologie studeren (part-time). Aad verzorgt mentoraat en helpt mee bij het accreditatieproces en het oprichten van een bibliotheek. Ook ontwikkelt Aad, samen met diverse Albanese organisaties, programma’s om gemeenteleden en kerkleiders te trainen, zodat ze nog beter in staat zijn om hun werk te kunnen doen en zo de Albanese bevolking kunnen dienen.

Dineke helpt als vrijwilliger bij de naschoolse opvang van organisatie Alo Mik, die Roma gezinnen ondersteunt. Ze geeft Engelse lessen.
 
Naast ons werk willen we tijdens ons werk en verblijf in Albanië ook graag nadenken over de vraag hoe wij (en de Nederlandse kerken) kunnen leren van de Albanezen als het gaat om de relevantie van het christelijk geloof in een multireligieuze samenleving.
 

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.