Vissers in Zimbabwe

weblog Aalt en Anneke Visser

Bewonderenswaardige vrouwen

ill860

Fleurige jurken

Drieduizend jaar terug in de tijd, in een oogwenk, als in een tijdmachine. En dat alleen door een vluchtige blik op een fleurige jurk. Of was het een rok? Vrouwen zien dat verschil in één oogopslag, maar mannen…? Echter de kwestie ‘jurk of rok’ boeit hier niet, wel al die figuren en teksten waarmee dat kledingstuk bedrukt is. Fleurige jurken zijn het, van aquamarijn tot kastanjebruin en alles wat daartussen zit. In het begin is het even wennen als je vrouwen -én mannen- in de kerk met dergelijke kleding ziet. Maar als je hier wat langer bent, kijk je er niet meer van op.
 

Spreuken 31- design

Maar het kledingstuk dat onlangs tijdens een kerkdienst ons beider aandacht trok, had wel een héél bijzondere print. Op een afstand leken het bloemen, maar ‘ingezoomd’ zag je wat je op de bijgeplaatste foto ziet. In willekeurige volgorde: het logo van de Reformed Church in Zimbabwe (RCZ), een herinnering aan ‘20 jaar vrouwenconferenties’ en een verwijzing naar een drieduizend jaar oude tekst uit het slot van het Spreukenboek van Salomo. Welbekend bij bijbelvaste mensen, dat gedeelte over ‘de deugdelijke huisvrouw’ uit Spreuken 31. In de Engelse vertaling (NIV) draagt ze de eerbiedwaardige titel ‘The wife of noble character’, oftewel: de vrouw met een edel karakter. Maar dat betreft slechts het opschrift. Want wie dieper graaft in die oude tekst komt beschrijvingen tegen als ‘verder dan koralen reikt haar waarde’ en ‘in de nacht dooft haar lamp niet’ (Naardense Bijbel).
Levenslessen.
Woorden van een bezorgde moeder die haar zoon die op het punt staat de troon te bestijgen, nog wat levenswijsheden meegeeft voordat hij definitief het ouderlijk huis verlaat. Een tekst van hoog literair gehalte, waar we nu wat smalend over zouden kunnen doen, want ‘niet meer van deze tijd’. Nu is het misschien ook wel een kwestie van tijd, dat dit soort ‘bijbelteksten-kleren’ hier verleden tijd zijn, zoals op veel plaatsen in Nederland de klederdracht mettertijd verdwenen is.  Maar vooralsnog kun je hier zonder gêne met zo’n ‘Spreuken- 31- rok’ verschijnen, in de kerk én in het openbaar. En ‘Lemuel’ bestaat hier ook nog. Op zekere dag kwamen wij hem tegen, in het centrum van Harare, bij een autobedrijf waar een jonge verkoper zich voorstelde met: “Lemuel, is my name. You know, that man from Proverbs 31”. Gelukkig viel bij ons het kwartje en gaf dat aanleiding tot een goed gesprek. Maar eerlijk is eerlijk: ook in Zimbabwe dekt niet altijd de vlag de lading en matchen die klinkende namen niet altijd met de persoon. Met zijn verkooppraatjes over ‘lage kilometerstand en goeie prijs’ zijn we er door die Lemuel – ‘bij God behorend’, betekent die naam-, toch een beetje ingeluisd en dát terwijl wij vermoeden dat zijn moeder hem van kinds af aan de levenswijsheid heeft meegeven van: ‘eerlijk duurt het langst’. Of misschien ook deze: "Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten" (Spr. 31:8, NBV)

  
Diaconessen
Maar met die vrouw met haar ‘Spreuken-31-rok’ (of was het een jurk, want het was koud en dan doe je er een dik vest overheen aan), was niets mis. Met haar bijbel open op haar schoot en een ‘schrift met de afkondigingen’ naast haar op de ‘kerkenraadsbank’, deed zij die morgen dienst als diacones. Eén van de vele vrouwen die de gemeenten van de Reformed Church in Zimbabwe (RCZ) dienen als diaken, ouderling en voorganger; een traditie die hier al een paar decennia bestaat. In sommige gemeenten dienen zelfs meer vrouwen als ouderling of diaken dan mannen, omdat de laatsten -met name in de rurale gebieden- vaak schitteren door afwezigheid. Deze mannen zijn doorgaans diepgeworteld in de traditionele Afrikaanse religie. Zij staan daarom in het algemeen meer gereserveerd tegenover het christelijk geloof dan hun vrouwen, die én in de kerk én in het gezin in dit opzicht het voortouw nemen.
 

Bewonderenswaardig

Bewonderenswaardige vrouwen zijn het intussen, die met het dragen van zulke jurken van allerlei kleur en met verschillende Bijbelteksten niet zichzelf presenteren, maar God willen eren. Bewonderenswaardig ook, omdat ze in het openbaar ervoor uitkomen dat zij hun kracht niet halen uit zichzelf, maar putten uit de Heere hun God. Kracht om hun kinderen groot te brengen, ook zonder man, als weduwe of alleenstaande moeder. Kracht om met zoveel tegenslagen in het leven om te gaan. In Nemazuwa, waar we met behulp van verscheidene vrienden uit Nederland in 2011 een klein kerkgebouw konden realiseren, waren wij daar tijdens die bewuste kerkdienst getuige van. 

Drie weduwen
Tijdens die dienst vertelden drie weduwen van de gemeente wat God in hun leven betekent. Hun namen kregen wij later op een briefje. Namen die wij hier met eerbied vermelden, omdat ze zich er zelf niet op voor laten staan, dat ze zo bewonderenswaardig zijn. Ronica, Juliet, Vongai.  (Hun achter namen zetten wij om privacy redenen niet op deze blog). Wifes of nobel character. Drie moeders van kinderen, die de zware taak hebben zónder man hun gezin te onderhouden.
In het Shona ging het, maar ook zonder vertaling ervoer je de tinteling, de blijdschap, de dankbaarheid en dat terwijl er in hun leven sores te over zijn. Bewonderenswaardig hoe ze desondanks zo lovend spraken over hun God; zo hoog opgaven over hun Vader in de hemel, door Wie zij zich dag in dag uit gedragen weten. De drie weduwen van Nemazuwa, samen vormen ze een hechte band in de gemeente; komen ze samen om te bidden en elkaar te bemoedigen om vooral Jezus te blijven volgen. Want zei Jezus niet, dat waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, Hij daar ook is?


 


Duurzaam

Van tijd tot tijd trekken deze vrouwen de kring iets wijder. Dan zijn er bijeenkomsten met weduwen uit naburige gemeenten. Dan lopen ze een paar uur om elkaar te ontmoeten, hun verdriet en zorgen met elkaar te delen, samen te bidden, te zingen, te dansen om daarna met vernieuwde energie de lange weg terug te lopen naar huis, om water te halen, hout te zoeken om vuur te maken en sadza te koken voor de kinderen en voor zichzelf.
Bewonderenswaardige vrouwen, dienaressen in de kerk, helpers voor elkaar, want van bijstands-  of nabestaandenuitkeringen hebben ze  nog nooit gehoord. Hardwerkende moeders zijn het, die dag en nacht in de weer zijn om het nodige schoolgeld voor hun kinderen bij elkaar te krijgen en hun uiterste best doen om ze met een schoon uniform en wat eten in hun rugtasje naar school te laten gaan. Zelf komen ze met van alles en nog wat op de laatste plaats.  Je zou er Spreuken 31 nog eens op na kunnen lezen om een helder beeld van deze vrouwen te krijgen. Even in de tijdmachine, drieduizend jaar terug in de tijd,  om te ontdekken dat dit soort vrouwen vandaag de dag nog bestaat. Nuttig voor de moderne ‘Lemuels’ en voor al die mannen die het vanzelfsprekend vinden dat elke dag voor hen wordt gezorgd; voor al die vrouwen ook die dag en nacht in de weer zijn met hun uiterlijk, maar in plaats van toenemende schoonheid ‘de trekken van het chagrijn op het gezicht beginnen te krijgen, die op den duur door geen crème of email te verbergen zijn’ (Arthur van Schendel, Verzameld Werk, deel 7 ). Ja, Spreuken 31! Leerzaam voor ons allemaal. Wijsheid zonder opsmuk. Tijdloos! Duurzaam!


Kleding met Bijbels design

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

  • Diana Zwijnenburg

    20 december 2018, 05:59

    Hoi! In 1995 heb ik met een vriendin een paar maanden in het Morgenster ziekenhuis gewerkt. We gaan met ons gezin naar Zimbabwe in januari en zou graag Morgenster bezoeken. Met wie kan ik daarvoor het beste contact opnemen/e-mailen?

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.