Vissers in Zimbabwe

weblog Aalt en Anneke Visser

Opnieuw Zimbabwe

Bij ons is het verlangen gegroeid om nog vóór onze pensionering opnieuw de wereldkerk te dienen. Na een zoektocht samen met de GZB bleek dat er werk voor ons is in Zimbabwe, het land waar wij van 2007-2012 ook hebben gewoond en gewerkt. De Reformed Church in Zimbabwe - al vele jaren partnerkerk van de GZB - heeft opnieuw om assistentie gevraagd bij de opleiding van predikanten aan het Murray Theological College, het theologisch seminarie van de kerk. De kerk wil ook graag ondersteuning bij de verdere opbouw van lokale gemeenten.

Murray Theological College

Ons verlangen

Wij geloven dat het Evangelie voor de hele wereld is en zijn helende uitwerking heeft op de mens in al zijn facetten: lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk. Geloven is omzien naar de hele mens, is onze overtuiging. Geloven met hoofd, hart en handen. Dit is ook de focus in het GZB beleid. Wij verlangen intens om als volgelingen van Jezus Christus dit Goede Nieuws te delen met mensen op de plek waar God ons roept. Concreet betekent dit voor Aalt dat hij de komende jaren het vak  zendingswetenschap gaat doceren aan het voornoemd seminarie in Zimbabwe. Tevens zal hij samen met de partnerkerk bezig gaan met het ontwikkelen van een missionair en diaconaal programma voor lokale gemeenten.
Ook Anneke ziet ernaar uit om het ‘omzien naar de hele mens’ handen en voeten te geven. Bij de vorige uitzending heeft zij aan veel vrouwen naaicursussen gegeven, zodat zij beter in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Zij hoopt dit mooie werk weer te gaan doen of iets anders waarbij zij mensen in Zimbabwe tot steun kan zijn.
Onze uitzending duurt tweeënhalf jaar.
 

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.