Geloof in Bosnië

Weblog Adré en Marja Lichtendonk

Terugverlangen

ill860

In Bosnië en Herzegovina (BiH)? In deze adventstijd? Ja, we hoorden het vorige week een voorganger zeggen op een conferentie waar we bij elkaar waren om te spreken over Gods werk in kerk en zending. De emotie was op zijn gezicht te lezen. “Ik verlang terug naar de tijd, dat er na de oorlog zoveel mensen tot geloof kwamen. Dat er zo’n hartelijke eensgezindheid was. Dat men alles over had voor de verbreiding van het Evangelie. Dat God zo duidelijk en merkbaar aanwezig was. Dat levens radicaal veranderden. Een tijd waarin zoveel mensen gedoopt wilden worden. Het was in geloofsopzicht mijn beste tijd in BIH.”

Een andere voorganger beaamde het van harte met tranen in zijn ogen. Hij voegde er wel aan toe dat hij niet terugverlangt naar de naoorlogse tijd, waarin alles in puin lag en zoveel opgebouwd moest worden. Aan het eind van de driedaagse conferentie werd het verlangen naar het verleden omgebogen naar een verlangen naar de toekomst! Het verlangen om elkaar opnieuw te zoeken en elkaar te bemoedigen en vast te houden in het werk in Gods Koninkrijk. Verwachtingsvol werd de conferentie met de viering van het Heilig Avondmaal afgesloten nadat we hoopvol gebeden hadden. Er wordt verlangend uitgekeken naar wat de Heere gaat doen. Kom, Immanuel!! Hij komt!

We willen allen die dit verlangen delen en meebidden voor de kleine gemeenten in BiH hartelijk bedanken. Uw voorbede betekent veel voor onze broeders en zusters. Dank ook voor uw meeleven met ons! We wensen jullie allemaal een gezegend kerstfeest en 2020! 

Reageer op dit artikel

Uitgezonden door

Adré en Marja zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB. 

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.