Geloof in Bosnië

Weblog Adré en Marja Lichtendonk

Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. (Op. 3:8)

Missie:

Wat zou het mooi zijn, als meer mensen door het geloof God en Zijn genade leren kennen. Dat ze vanuit Zijn vergevende liefde mogen leven. Wij geloven dat dit in Bosnië kan.

Visie: 
De protestantse kerken in Bosnië zijn heel klein, maar er is visie en verlangen om te groeien, bijvoorbeeld door gemeenteopbouw en door in nieuwe plaatsen gemeenten te stichten. Het probleem is dat er geen mensen zijn die dit op kunnen pakken en geen geld om het werk mee te bekostigen. Daarnaast willen ze groeien in hun diaconale taak. Ook hiervoor geldt dat er onvoldoende mensen zijn die dit op kunnen pakken. Een andere zorg is de motivatie van predikanten in afgelegen steden en dorpen. Voor hen is het predikantenbestaan vaak een eenzaam avontuur. De kerken willen hen graag toerusten en bemoedigen.
 
Opdracht en Taak: 
• Meewerken aan missionaire en diaconale activiteiten.
• Verkennen van mogelijkheden voor gemeentestichtingsprojecten.
• Zorg voor lokale predikanten.
• Ondersteunen van jeugdwerk.
• Aandacht voor verbondenheid tussen gemeenten daar en hier. 

 

Uitgezonden door

Adré en Marja zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB. 

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.