Geloof in Colombia

Antonie en Cora Treuren - van Utrecht

Even voorstellen...


Wij, Cora en Antonie Treuren - van Utrecht, zien het als onze roeping om onze talenten in te zetten om samen met de Presbyteriaanse kerk in Colombia mensen nieuwe kansen te geven.
 


Cora is ergotherapeut, gespecialiseerd in de behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ergotherapie stelt mensen in staat opnieuw dagelijkse activiteiten uit te voeren wanneer dit door lichamelijk en/of psychische problematiek niet meer mogelijk is.

Antonie is bedrijfskundige en heeft Internationale Ontwikkelingsstudies gestudeerd aan de universiteit van Wageningen. Deze studie richt zich op het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in een niet-westerse cultuur en omgeving. 

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.