Kerk in Colombia

Weblog Astrid & Johan Klaasse

Colombia


Colombia is een land met veel gezichten. Een prachtig land, 30x zo groot als Nederland met een enorme diversiteit in de natuur. Van sneeuwtoppen tot prachtige stranden, van woestijnen tot oerwouden en van kleine bergdorpjes tot metropolen.
 

Geschiedenis


Colombia heeft geen makkelijke geschiedenis. Al vanaf 1948 is er veel onrust in het land. Verschillende groeperingen stonden hierin tegenover elkaar, wat in de jaren zestig leidden tot het ontstaan van guerrilla bewegingen, ‘vrijheidsstrijders’. Als reactie hierop ontstonden uit de privé legers,die grootgrondbezitters hadden opgericht om hun bezit te beschermen, groepen paramilitairen. De strijd tussen deze groepen kreeg een impuls vanuit de cocaïne productie en handel. De cocaïnemaffia bewapende zichzelf en financierde zowel de guerrilla’s als de paramilitairen. Dit alles had veel burgerslachtoffers tot gevolg. Sinds enkele jaren gaat het beter met Colombia. Een vredesakkoord met de rebellenleiders heeft voor meer rust gezorgd. Tegelijk is het verleden nog hevig voelbaar in het heden. Van de 47 miljoen inwoners die het land telt, zijn er zes miljoen ontheemden. Gevlucht voor het geweld of verjaagd omwille van hun land. Velen van hen zijn naar de grotere steden gevlucht, zonder geld, zonder huisraad.
 

Godsdienst


Ongeveer 70% van de Colombiaanse bevolking is Rooms-Katholiek. Dit is  ‘meegekomen’ met de Spanjaarden in het koloniale tijdperk. Momenteel is in Colombia, net als in veel landen van Latijns Amerika, de opkomst van de evangelische-en pinksterkerken zichtbaar. De Iglesia Presbiteriana en Colombia Sinode Reformada (vergelijkbaar met de Protestantse Kerk in Nederland) heeft ongeveer 9000 leden. 

Medellín


Medellín is na Bogota de grootste stad van Colombia met zo’n 2,4 miljoen inwoners. Op dit moment heeft de stad een bloeiende en groeiende economie, bekend om zijn vele mogelijkheden voor onder andere ondernemers. Dit is echter pas van de laatste jaren. Voorheen werd de stad beheerst door geweld en criminaliteit. Onder het bewind van Pablo Escobar hebben de mensen veel te lijden gehad, met 4000 moorden per jaar was het één van de gevaarlijkste steden van Colombia. Bijzonder dat de stad in de laatste twintig jaar is uitgegroeid tot één van de veiligere steden.

 

Estrato’s


De stad kent, net als in de rest van Colombia, een groot verschil tussen arm en rijk. De wijken zijn ingedeeld in estrato’s. Estrato 1 als de armste wijk en estrato 6 de wijk van de bovenklasse. Deze klassen zijn typerend voor het leven in de stad en op meerdere fronten voelbaar.
Het is schrijnend om de dak- en thuislozen op straat te zien, waar aan de andere kant van de weg de prachtige luxueuze kantoren en winkelcentra staan.
In estrato 2 staat een kerk van de Iglesia Presbiteriana. Vanuit deze kerkgemeenschap komt het verlangen een nieuwe kerk te starten in een estrato 5 wijk. Een nieuwe stap voor de Iglesia Presbiteriana die zich met name alleen bevindt in de armere wijken. Mooi om te zien dat men het verlangen heeft zich uit te strekken naar anderen, het Woord te delen en van Gods Liefde te getuigen, ongeacht klasse of afkomst.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.