Kerk in Colombia

Weblog Astrid & Johan Klaasse

Betrokken zijn

Voor en tijdens onze uitzending kunnen we niet zonder uw hulp.
 

Meebidden

We vragen de zegen van onze gemeente en hebben het gebed hard nodig. Voor ons als gezin en voor de gemeenschap in Colombia, in het bijzonder de gemeente van Medellín. Dat de mensen mogen weten dat ze geliefd zijn door God!

 

Meeleven

De komende periode zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via deze website, facebook  en de nieuwsbrief.  Lees meer hierover in de rubriek Contact .Tijdens onze uitzending is een Thuisfrontcommissie actief die het contact tussen ‘ Colombia en Nederland’ zal verzorgen.

 

Meegeven

Door uw financiële steun maakt u ons werk in Medellín mogelijk.
  • U kunt nu online doneren. Klik hiervoor op de rode button rechtsboven.
  • Maak uw bijdrage rechtstreeks over op IBAN NL91INGB0690762445 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. TFC familie Klaasse.
  • Geef voordelig door een meerjaren schenking voor dit zendingswerk te doen. U kunt hiervoor een formulier invullen, welke is aan te vragen via info@gzb.nl. Omdat de gift fiscaal aftrekbaar is, kunt u netto meer geven.

Hartelijk dank voor uw steun!

 

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.