Hart voor de Roma

Familie Schurink in Slowakije

Er zit muziek in!

ill860

Gisteren zaten wij in de auto en tijdens die rit vanuit Slowakije beluisterden wij de nieuwe CD ‘Thuis’ van SELA. Opnieuw een prachtige geluidsdrager, vol bemoedigende muziek. In de periode voorafgaand aan onze uitzending hebben wij veel steun gehad aan de mooie teksten, die altijd op het juiste moment op ons pad leken te komen. Toevallig hè? Of misschien toch niet?

 

Muziek kan je helpen ontspannen. Het kan je vrolijk maken als je jouw vocale talenten kunt benutten, vooral als je alleen bent tijdens een lange autorit. Muziek kan daarnaast heel rijk zijn qua inhoud. Teksten die passeren, kunnen je raken tot in het diepst van je ziel. Op momenten dat je dit net keihard nodig hebt. Zingen is twee keer bidden, is een oud gezegde. En dat kunnen wij alleen maar beamen.

Weliswaar ligt het tempo in Slowakije lager dan in Nederland: het nemen van beslissingen (zeker binnen de kerk!) duurt veel langer. Ook houdt men niet van verrassingen: voor het minst of geringste moeten meerdere handtekeningen worden gezet en iedere aankoop wordt voorzien van een contract in drievoud. Maar toch, als je een wat langer referentiekader kiest en je kijkt dan terug, dan zie je dat het allemaal met kleine stapjes vooruit gaat en daar kun je blij van worden. Er is een beweging waar te nemen, er zit muziek in, zeggen wij dan.

Wij zijn momenteel druk bezig met de afstemming omtrent ons werkplan voor het jaar 2020. Naast het bepalen van de strategie binnen de Hongaarse kerk in Slowakije, ten aanzien van het missionaire werk onder de Romabevolking, wat er nodig is om de Roma en de Slowaken naar elkaar te laten omzien en zich samen open te leren stellen voor Gods rijke Evangelie, is het mooi om te zien dat er nu ook concrete projecten naar boven komen drijven, waarmee wij aan de slag kunnen. Waar wij onze energie in kunnen stoppen, zoals wij zo graag willen.

De kerk heeft een oud schoolgebouw aangekocht, midden in ons ‘Roma-werkgebied’ en momenteel zijn wij druk in overleg met de architect hoe wij dit gebouw met zo min mogelijk kosten zo functioneel mogelijk kunnen maken als missionair centrum, waar de Romabevolking kan samenkomen.

De meeste Roma hebben geen rijbewijs en dus geen mogelijkheden om zich te verplaatsen. Om die reden zijn wij ons aan het oriënteren op de aanschaf van een taxibusje, met behulp waarvan wij de mensen kunnen halen en brengen.

Het is de bedoeling dat in januari een aanvang wordt gemaakt met een zogenaamd ‘Sure Start House’, een dagopvang voor jonge (lees: 13-16 jarige!) moeders met een baby, kwetsbare vrouwen, of eigenlijk nog meisjes, die geen idee hebben hoe zij zelf een kindje groot kunnen brengen. Hen wordt passende zorg geboden, lessen in hygiëne en weerbaarheid en ook willen wij hen door middel van Bijbels onderwijs uitleggen hoe de Heere God voor hen van betekenis kan zijn en toekomstperspectief kan geven.

Wij geloven dat het aanleren van psalmen, gezangen en andere christelijke muziek ook van grote waarde kan zijn voor de Roma, in hun, op dit moment vaak uitzichtloze situatie. Wij willen daarom ook investeren in de ontwikkeling van hun creatieve en muzikale talenten. Hen leren om gitaar te spelen. Want wij geloven dat het een krachtig middel is om het evangelie te kunnen brengen via muziek.Allerlei mooie projecten dus, die ons doen zingen en die ons hoop en vertrouwen geven dat er muziek zit in het werk dat wij mogen verrichten, in samenwerking met de Hongaarse kerk in Slowakije!

Het lied van SELA dat ons nu raakte, heeft het volgende refrein:
 

“Zie ons hopen, hoor ons bidden,
doe een wonder in ons midden.
Jezus, één woord is genoeg.
Zie ons hopen, hoor ons bidden,
doe een wonder in ons midden.
Jezus, één woord is genoeg.
Spreek Heer, Uw woord is genoeg.”


Zit daar niet voldoende muziek in, om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien? Wat ons betreft zeker wel! Op het moment dat ons vertrouwen even wegzinkt, of wij het gevoel hebben niet voldoende vooruit te komen, mogen wij teruggrijpen naar Gods woord. Dat kan ook in de vorm van muziek en dat kan ons nieuwe kracht en motivatie geven.

Er zit zeker muziek in Gods woord!

 

 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Op zondag 15 juli 2018 zijn wij door onze thuisgemeente, de Hervormde Gemeente Genemuiden, uitgezonden in samenwerking met GZB.
De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.