Hart voor Frankrijk

Blog Hart voor Frankrijk

Het is altijd ons verlangen geweest om de wereldwijde kerk te dienen. We weten ons nu door God geroepen. Frankrijk is al lange tijd op ons hart gebonden. We verlangen ernaar om samen met de christenen daar de kracht van het Evangelie te ontdekken in woord en daad en te zien dat de Heilige Geest grenzen doorbreekt.
 
Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa. De UNEPREF is een kleine gereformeerd-evangelische kerk (45 gemeenten, ruim 4000 leden) in met name Zuid-Frankrijk en enkele grote steden. De gemeenten zijn kwetsbaar maar verlangen om ook anderen met het Evangelie te bereiken. Er is behoefte aan toerusting en revitalisering van de bestaande gemeenten.

Geert zal als gemeentepredikant en missionair toeruster binnen de UNEPREF werkzaam zijn. Onze dochter Marleen (20) met een verstandelijke beperking, zal met ons meegaan. Naast de zorg voor haar hoopt Florien samen met Marleen ondersteunend en diaconaal van betekenis te kunnen zijn.
 
Op D.V. 12 januari 2020 zullen we vanuit onze oud-gemeente Zeist voor zes jaar worden uitgezonden naar Frankrijk. Na taalstudie in Parijs zullen we eind april gaan wonen in de regio Montpellier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.  

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.