Weblog

Gerard & Janneke de Wit

Warum versteht sie mich nicht?

ill860

Het Duitse werkwoord ‘verstehen’ is een samenvatting van een groot deel van ons dagelijks werk in Schwerin-Lankow. Het is een prachtig woord waar zoveel in zit. Zo heeft ‘verstaan’ onder meer te maken met rust nemen om te luisteren. In het woord ‘verstehen’ herkennen we namelijk het woord ‘stehen’. Staan. Al rennend en vliegend is het moeilijk de ander te horen en door diegene gehoord te worden. Letterlijk of figuurlijk blijven staan is essentieel om te kunnen horen wat de ander zegt. Dat vraagt het offer van tijd en onverdeelde aandacht voor de ander. Dat druist vaak in tegen onze gevoelens van efficiënt bezig zijn, maar onze overtuiging is, dat écht actief luisteren en daarvoor tijd nemen goud waard is.

De Duitse taal kunnen we ondertussen goed verstaan. We kunnen horen en vertalen wat iemand zegt. Maar dat wil nog niet zeggen dat ook écht ‘verstehen’. Dat gaat nog dieper: het gaat over horen, begrijpen en meevoelen wat iemand bedoelt. Ik denk aan het Bijbelverhaal van Filippus die aan de Ethiopische man vroeg: “verstaat/begrijpt u wat u leest?”  Ons verlangen is dat veel mensen in Lankow net als deze man vragen gaan stellen en God ons en anderen wil inschakelen om hen te laten begrijpen wie Hij is. Maar tegelijk zullen wij onze gesprekspartners moeten proberen te begrijpen. Welke weg heeft iemand afgelegd en hoe heeft dat het denken, voelen en geloven van deze persoon gevormd? Wat is nodig om de ander écht verstaan en zelf verstaan worden?

“Waarom snapt ze het nóg niet?”
“Ze wil me bekeren, geloof ik”


Een belangrijke les leerden wij kortgeleden in de huiskring bij ons thuis. Een gelovige vrouw uit onze gemeente legde het Evangelie van schuld, belijdenis, genade en verzoening door Jezus’ dood aan het kruis aan een buurvrouw uit. De boodschap was in onze (christelijk gevormde) oren glashelder, maar voor de buurvrouw was dat het allerminst. Waarom moest ze zich opnieuw schuldig gaan voelen, terwijl haar vroeger al zo vaak gezegd was dat ze niet goed genoeg was? De dagen daarop hadden we te maken met twee onzekere vrouwen. Beiden vroegen ze zich af waarom ze door de ander maar niet begrepen werden. De vraag is: waarom communiceerden ze finaal langs elkaar heen? Antwoord: Omdat ze elkaars belevingswereld, achtergrond en religieuze taal niet kenden.

Voor ons was het een herinnering hoe belangrijk het is om deze buurvrouw te willen begrijpen. In gesprekken die volgden ontdekten we dat zij uit een diep dal kwam en zich eruit werkte met behulp van boeken en sprekers die christelijke elementen vermengen met esoterische, boeddhistische en antroposofische invloeden. Jezus is bij haar, dat gelooft ze, maar met schuld en zonden kan ze niets beginnen. Hoe komt dat, vragen wij ons af. Hoe kunnen we haar denken begrijpen? Kúnnen we haar helemaal begrijpen? Dat waarschijnlijk niet, maar we kunnen wel dichterbij komen als we bereid zijn om geduldig vragen te stellen en bijvoorbeeld dingen te lezen die zij gelezen heeft. Ook als dat ons persoonlijk tegenstaat en het haaks staat op de Bijbelse boodschap. Dat is een spannend proces en dat kost tijd, maar we geloven dat de Heilige Geest er doorheen zal werken en haar zal leiden in de Waarheid.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn door de GZB en ECM en vanuit de Sint Jansgemeente en Pauluskerk in Gouda uitgezonden naar Schwerin. In samenwerking met de Freie evangelische Gemeinde (Nord) hopen we bij te dragen aan christelijke gemeenschapsvorming in in Schwerin-Lankow.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.