Weblog

Gerard & Janneke de Wit

DDR

Duitsland heeft een zeer bewogen twintigste eeuw achter de rug. Van 1933 tot 1945 leed Duitsland onder het regime van het Nationaal Socialisme. Het westen van Duitsland werd door (met name) Engeland en de Verenigde Staten bevrijd. Het oosten werd door de Sovjetunie bevrijd, maar deze vrijheid kreeg anders vorm. Er ontstond een staat waarin de Sovjetunie het in de praktijk voor het zeggen had, de Deutsche Demokratische Republik (DDR). Deze staat bestond van 1949 tot 1990. De DDR werd geregeerd door het Communisme. Door deze staat werden West- en Oost-Duitsland ook letterlijk gescheiden, doordat er een muur gebouwd werd. Kenmerken van deze DDR waren dat vrij reizen niet mogelijk was en de overheid bespioneerde de burgers actief d.m.v. de Stasi. Hier tegenover stond dat er geen werkloosheid was, de gezondheidszorg en kinderopvang gratis waren en er relatief kleine inkomensverschillen waren. Dit bood zekerheid.

De muur gevallen

Toen in 1989 de muur viel, die Oost- en West-Duitsland van elkaar scheidde, had dit ontzettend veel gevolgen voor Oost-Duitsland. Oost-Duitse bedrijven gingen failliet,  omdat zij de concurrentie met het westen niet aankonden. Er ontstond hoge werkeloosheid en veel mensen vertrokken naar het westen van Duitsland.

Het is 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Sinds die tijd heeft de Duitse staat meer dan 1500 miljard euro in het oosten van Duitsland geïnvesteerd. Ondanks de grote investeringen is de voormalige DDR nog altijd het Duitse zorgenkindje. De val van de muur heeft voor veel mensen vooruitgang gebracht. Er is echter ook een grote groep die zichzelf als verliezer beschouwt, overwonnen door het westen. Deze groep heeft weinig perspectief en leeft vaak in (relatieve) armoede. Sociale problemen als vergrijzing, leegloop, werkeloosheid en links- en rechtsextremisme spelen een grote rol.

Geloof in de DDR

In de DDR bestond volgens de grondwet vrijheid van godsdienst. De kerk mocht zijn gang gaan, maar werd wel in de gaten gehouden door de Stasi, de spionagedienst. In de praktijk had de overheid in de DDR veel invloed op geloof. Atheïsme en socialisme werden op scholen sterk gepropageerd. De overheid bepaalde hoe carrières van mensen verliepen. Lid van een kerk zijn was hierbij bepaald niet bevorderlijk. De praktijk was dat veel mensen hun lidmaatschap van de kerk opzeiden. In twee, drie generaties tijd verdween het geloof in God uit de samenleving.

En nu?

Mensen hebben een wereldbeeld waarin God niet past. Generaties groeien op in een maatschappij waarin bijna geen christenen zijn. Hierdoor wordt het beeld dat zij van het christelijke geloof hebben volledig bepaald door de media. De meeste mensen in het oosten van Duitsland zijn niet tegen geloven in God of echt negatief hierover. Het is volledig nieuw voor hen, totaal onbekend. Dit biedt mogelijkheden, omdat het nieuwe perspectieven biedt. Tegelijk is het ook moeilijk om mensen te bereiken, omdat men moet zoeken naar aanknopingspunten.

 

Uitgezonden door

Wij zijn door de GZB en ECM en vanuit de Sint Jansgemeente en Pauluskerk in Gouda uitgezonden naar Schwerin. In samenwerking met de Freie evangelische Gemeinde (Nord) hopen we bij te dragen aan christelijke gemeenschapsvorming in in Schwerin-Lankow.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.