Weblog

Gerard & Janneke de Wit

Kerk in Schwerin

Schwerin is oorspronkelijk protestants. In de hele stad zijn dan ook verschillende kerken te vinden. Dit betekent alleen niet dat er ook veel christenen zijn.
De houding van de DDR tegenover de kerk en de secularisatie die heel Europa treft, hebben ervoor gezorgd dat er weinig christenen in Schwerin zijn overgebleven.
Het is voor de kerken in Schwerin lastig om de autochtone Schweriner te bereiken met het evangelie.

Freie evangelische Gemeinde

ECM heeft een samenwerkingsverband met de Freie evangelische Gemeinde in Norddeutschland (FeG). De FeG is verschillende gemeentestichtingen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern gestart. Deze gemeente is met 40 leden en zo’n 80 bezoekers op zondag in de binnenstad van Schwerin aanwezig.
Graag wil deze gemeente op meerdere plaatsen in de stad actief en bereikbaar zijn. Hoe lokaler hoe beter. Hierdoor kunnen mensen kennis maken met het christelijke geloof in hun natuurlijke omgeving. Onze opdracht is: het starten van een christelijke gemeenschap in de achterstandswijk Lankow. Deze valt dan onder de hoed van de FeG in Schwerin.

Lankow

De populatie in de achterstandswijk Lankow, waar we nu wonen en werken, bestaat met name uit ouderen. Deze zijn erg op zichzelf, vertrouwen weinig mensen. Ook zijn er gezinnen in de wijk. Veel gezinnen zijn zogeheten "patchworkfamilies," samengestelde gezinnen met kinderen uit meerdere relaties. Meer dan 10% van de inwoners van Mecklenburg-Vorpommern heeft een alcoholprobleem. Dit percentage ligt in de 'plattenbau'-wijken nog hoger. Wij proberen ons leven te delen met de mensen in de wijk, door op een natuurlijke manier contacten te leggen en mensen te betrekken bij activiteiten die we (willen) organiseren. 
 

Missie in Lankow

Wij proberen te ontdekken hoe de cultuur in de wijk werkt. Wat vinden mensen belangrijk? Wat houdt ze bezig? Welke televisieprogramma’s kijken mensen? Wat doen ze in hun vrije tijd? We lezen veel en proberen deze vragen te beantwoorden. Op de manier proberen we te ontdekken hoe het evangelie hier Goed Nieuws voor de mensen kan zijn.

Naast cultuurstudie proberen we contacten aan te knopen in de wijk. Alles werkt hier via-via en heeft veel tijd nodig. Maar, als je contact hebt, dan heb je ook echt contact. De eerste periode willen we verkennen hoe we op sociaal-diaconaal vlak in de wijk van betekenis kunnen zijn. Het is dus echt pionieren.
 
Het einddoel is het bouwen aan een christelijke gemeenschap die past bij de mensen in de wijk, hen dichter bij Jezus brengt en diaconaal van betekenis is. 

Uitgezonden door

Wij zijn door de GZB en ECM en vanuit de Sint Jansgemeente en Pauluskerk in Gouda uitgezonden naar Schwerin. In samenwerking met de Freie evangelische Gemeinde (Nord) hopen we bij te dragen aan christelijke gemeenschapsvorming in in Schwerin-Lankow.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.