Gerrit & Jorine

christelijke gemeenschapsvorming in Rostock

Gerrit en Jorine van Dijk wonen in het stadsdeel Evershagen in Rostock. Evershagen is een wijk met 16.500 inwoners en veel Plattenbau, typische DDR-flats. De wijk is gerenoveerd na de hereniging van Duitsland en mooi opgeknapt. Tegelijk is er achter de voordeuren van de flats veel nood; ontzettend veel gebroken gezinnen en veel alcoholisme. 34% van de mensen krijgt een uitkering. 

Hoe kunnen mensen in Rostock Evershagen in aanraking komen met het evangelie van Jezus Christus? ECM & GZB werken samen met de Freie evangelische Gemeinden in Norddeutschland (http://fegn.de). Dit kerkverband wil graag de mensen in de zeer seculiere deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in aanraking brengen met het christelijke geloof. In de DDR-Flatwijken van Rostock zijn kerken of helemaal afwezig of erg marginaal aanwezig. Evershagen is centraal gelegen en verschillende christenen bidden al jaren voor de werking van de Heilige Geest in het stadsdeel met 16500 inwoners.

Via ECM&GZB  kwamen Gerrit & Jorine in beeld om dit initiatief concreet handen en voeten te geven. In 2015 verhuisden Gerrit en Jorine naar Rostock-Evershagen. In 2016 werd Nora geboren, in 2018 Jarne en in 2020 Niek.

In die jaren is er veel gebeurd. Gerrit & Jorine begonnen met het leren kennen van de Geschiedenis, de cultuur en de mensen in de wijk. Ook sloten Gerrit & Jorine verbindingen met andere Duitse pioniersplekken en missionaire netwerken. Langzaam ontstonden er initiatieven die bij de mensen in de wijk pasten: Voetballen op donderdag, een moeder-kind groep, het straatcafé en barbecues tussen de flats. Er ontstond in veel vertrouwen en contact in een eenzame en wantrouwende wijk. Veel mensen in Evershagen ontmoetten in Gerrit & Jorine voor het eerst christenen.

In 2019 kreeg de pioniersplek een naam en meer richting: Het werk in Evershagen ging Haltepunkt E heten. Haltepunkt E is een nieuwe vorm van kerk in de buurt. Zij wil twee dingen: Meer ontmoeting in de wijk (Gemeinschaft leben) en mensen helpen Jezus Christus te leren kennen (Jesus entdecken). In 2019 werd het team van Haltepunkt E versterkt door een Duits echtpaar, een voormalige stagiair en een jonge vrouw uit de binnenstad van Rostock.

In dit jaar kon het straathoekwerk van Haltepunkt E versterkt worden met de aankoop van een prachtige VW Crafter. Verschillende mensen uit de achterban van de GZB hebben dit mogelijk gemaakt. Hierdoor komt Haltepunkt E veel professioneler over en is het straatwerk verder ontwikkeld.

 

Het werk van Haltepunkt E is kwetsbaar en hoopgevend. Steeds meer mensen ontdekken iets van Jezus Christus. De bedoeling is, dat Haltepunkt E doorontwikkeld tot een gemeente die het Goede Nieuws kent en goed nieuws is voor de wijk. Op dit moment ontwikkelt Haltepunkt E formats die mensen uit de wijk helpen geloof te ontdekken.

Actuele informatie over Haltepunkt E staat op de website: http://www.haltepunkt-e.de

Uitgezonden door

Wij zijn door de GZB en ECM en vanuit de Westerkerk in Veenendaal uitgezonden naar Rostock. In samenwerking met de Freie Evangelische Gemeinde (Nord) hopen we - na een tijd van integratie - bij te dragen aan gemeentestichting in de sociaal wat zwakkere wijk Evershagen.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.