Gerrit & Jorine

christelijke gemeenschapsvorming in Rostock

Oost-Duitsland is de regio in de wereld waar de minste mensen in God geloven.

Een jongere uit oost-Berlijn hoorde van een vriendin dat zij christen geworden was. Zijn eerste reactie illustreert de afwezigheid van geloof in het oosten van Duitsland:

"Gehörst du jetzt zu denen, die Hexen verbrennen und mit Flugzeugen in Hochhäuser fliegen?"
"Hoor jij nu bij degenen die heksen verbranden en met vliegtuigen in wolkenkrabbers vliegen?"

 

 

DDR

Duitsland heeft een zeer bewogen twintigste eeuw achter de rug. Van 1933 tot 1945 leed Duitsland onder het regime van de Nazi's. Het westen van Duitsland werd door (met name) Engeland en de Verenigde Staten bevrijd. Het oosten werd door de Sovjetunie bevrijd, maar deze vrijheid kreeg anders vorm. Er onstond een staat waarin de Sovjetunie het in de praktijk voor het zeggen had, de Deutsche Demokratische Republik (DDR). Deze staat bestond van 1949 tot 1990. De DDR werd geregeerd door het communisme. Vrij reizen was niet mogelijk en de overheid bespioneerde de burgers actief. Hier tegenover stond dat iedereen werk had, de gezondheidszorg en kinderopvang gratis waren en er relatief kleine inkomensverschillen waren.

De muur gevallen

Toen in 1989 de muur viel, die Oost- en West-Duitsland van elkaar scheidde, had dit ontzettend veel gevolgen voor Oost-Duitsland. Oost-Duitse bedrijven gingen failliet omdat zij de concurrentie met het westen niet aankonden. Er ontstond hoge werkeloosheid en veel mensen vertrokken naar het westen van Duitsland.

Het is al bijna vijfentwintig jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Sinds die tijd heeft de Duitse staat meer dan 1500 miljard euro in het oosten van Duitsland geinvesteerd. Ondanks de grote investeringen is de voormalige DDR nog altijd het Duitse zorgenkindje. De val van de muur heeft voor veel mensen vooruitgang gebracht. Er is echter ook een grote groep die zichzelf als verliezer beleeft, overwonnen door het westen. Deze groep heeft weinig perspectieven en leeft vaak in (relatieve) armoede. Sociale problemen als vergrijzing, leegloop, werkeloosheid en links- en rechtextremisme spelen een grote rol.

Geloof in de DDR
In de DDR bestond volgens de grondwet vrijheid van godsdienst. De kerk mocht zijn gang gaan, maar werd wel in de gaten gehouden door de Stasi, de spionagedienst. In de praktijk had de overheid in de DDR veel invloed op geloof. Atheïsme en socialisme werden op scholen sterk gepropageerd. De overheid bepaalde hoe carrières van mensen verliepen. Lid van een kerk zijn was hierbij bepaald niet bevorderlijk. De praktijk was dat veel mensen hun lidmaatschap van de kerk opzeiden. In twee generaties tijd verdween het geloof in God uit de samenleving.

En nu?

Mensen hebben een wereldbeeld waarin God niet past. Generaties groeien op in een maatschappij waarin bijna geen christenen zijn. Hierdoor wordt het beeld dat zij van het christelijke geloof hebben volledig bepaald door de media. De meeste mensen in het oosten van Duitsland zijn niet tegen geloven in God of echt negatief hierover. Het is volledig nieuw voor hen, totaal onbekend.
We verlangen ernaar om mensen met God en Zijn reddende Evangelie bekend te maken! We realiseren ons  dat daarvoor een lange weg te gaan is, maar willen graag als instrument gebruikt worden om een eind langs deze weg mee te lopen.Statistiek hiernaast: percentage in % van mensen die in een persoonlijke God geloven.

Uitgezonden door

Wij zijn door de GZB en ECM en vanuit de Westerkerk in Veenendaal uitgezonden naar Rostock. In samenwerking met de Freie Evangelische Gemeinde (Nord) hopen we - na een tijd van integratie - bij te dragen aan gemeentestichting in de sociaal wat zwakkere wijk Evershagen.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.