Zuid-Afrika

Gerrit en José Heino-Kasbergen

Oproep noodhulp voor Zama Zama tijdens de coronacrisis

ill860

Lockdown
Op 18 maart jl. plaatsten wij onze blog (www.gzb.nl/Zuid-Afrika) over de coronacrisis in Zuid-Afrika die hier toen nog maar net begonnen was. Inmiddels zijn er 1505 bevestigde coronapatiënten en zijn er 9 personen overleden. Dat zijn de officiële cijfers, maar we weten dat de aantallen al hoger zijn want er zijn onvoldoende testen beschikbaar. Op maandagavond 23 maart kondigde de president een totale lockdown aan met ingang van donderdagnacht om 24.00 uur tot vooralsnog 16 april. Van de GZB kregen wij het dringende advies om direct thuis te blijven en zo spoedig mogelijk terug te keren naar Nederland. Omdat het luchtruim donderdagnacht gesloten werd, waren er echter geen vluchten meer beschikbaar. Dat betekent dat we vooralsnog in Pretoria blijven. We geloven dat het Gods weg is die Hij met ons gaat en vertrouwen op zijn bescherming waarin we trouw mogen zijn aan onze roeping naar Zuid-Afrika.
 
Ons werk
We zullen ons werk echter in aangepaste vorm moeten doen, zoals zovelen van u in Nederland.
Gerrit kan thuis doorwerken aan het ontwikkelen van de opleiding christelijk leraarschap. Alle studenten en docenten zijn naar huis. De mogelijkheden om via internet contact met studenten te hebben zijn vrijwel nihil omdat velen geen toegang tot internet hebben.
Het tuberculose onderzoek in Madibeng Centre for Research in Brits is afgeschaald en wordt door de lokale arts voortgezet. Brits ligt in de Noordwest provincie en wij wonen in de Gauteng provincie. Er mag nu niet over provinciegrenzen gereisd worden en daar wordt streng op gecontroleerd.
Wat betreft Zama Zama heeft José het dringende advies van de (medisch adviseur van de) GZB gekregen om thuis te blijven. Het risico om besmet te raken in Zama Zama is om diverse redenen te groot. U zult begrijpen dat het met pijn in ons hart is dat wij voor onbepaalde tijd fysiek afstand moeten nemen van de mensen waar we mee en voor werken. In goed overleg met het Zama Zama team is José nu vanuit huis ondersteunend betrokken bij het werk middels onder andere telefonische advisering van het team en een stuk coördinatie van de hulpverlening.De Community Health Workers die zelf in Zama Zama wonen en een verpleegkundige adviseren de patiënten op ruime afstand, zij dragen mondkapjes en voor zover mogelijk ook andere beschermende middelen. Zij zullen de ernstig zieke patiënten bij mij melden voor wie ik dan hopelijk een ziekenhuisopname kan regelen. Tot nu toe zijn er gelukkig geen ernstig zieke mensen aangemeld. We leven in Zuid-Afrika zowel letterlijk als figuurlijk in de stilte voor de storm, waarvan we nog steeds hopen en bidden dat die tijdig gaat liggen. Binnen het Zama Zama team bemoedigen we elkaar vanuit Gods woord dat onze Heer en Heiland ook in de storm met ons en met de bewoners in de community zal zijn.
 
De gevolgen van de lockdown
Inmiddels zijn alle bedrijven en winkels in het hele land die niet van vitaal belang zijn voor de basisvoorzieningen in de maatschappij op donderdag 23 maart om middernacht gesloten. Iedereen moet thuis blijven en mag alleen de deur uit om boodschappen te doen of medische hulp te zoeken. Vrijwel al het openbaar vervoer en de hier veel gebruikte taxibusjes staan stil. De straatverkoop waar veel mensen van afhankelijk zijn wat betreft hun inkomen is verdwenen. De sociale voorzieningen zijn hier minimaal en voor de meeste mensen geldt: geen werk is geen inkomen. De regering komt wel met een belofte van financiële ondersteuning voor bedrijven. Maar dat geldt niet voor de miljoenen mensen in de sloppenwijken. Zij hebben geen contract en zijn vaak afhankelijk van “piece jobs” (zwart betaald deeltijdwerk) of af en toe een dag werk omdat ze bij de bouwmarkt worden opgepikt voor een karweitje. Dat geldt ook voor de meeste bewoners van Zama Zama. Naast de dreiging van de coronacrisis zullen deze mensen geen eten meer kunnen kopen voor zichzelf en voor hun kinderen.


 
Oproep noodhulp Zama Zama
We willen vanwege deze schrijnende omstandigheden een dringend beroep op u doen om te kijken of u een gift zou kunnen geven voor “Noodhulp Zama Zama” om zo de kans op overleving van de crisis voor de bewoners van Zama Zama te vergroten. De noodhulp zal zich richten op voedselhulp en in voorkomende gevallen indien mogelijk ook op andere vormen van ondersteuning die van levensbelang zijn in Zama Zama. Een basisch voedselpakket voor een gezin van 4 personen voor 2 weken kost 25 euro. Hoeveel gezinnen kunt u ondersteunen? Elke bijdrage is welkom.
 
U kunt uw gift overmaken op NL02 RABO 0373 7364 60 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Capelle aan den IJssel Zendingscommissie Dorpskerk o.v.v. “Noodhulp Zama Zama”.
 
Namens de bewoners en alle hulpverleners van Zama Zama zeggen wij u alvast heel hartelijk dank!
 
We willen een ieder die ons vanuit Nederland persoonlijk bemoedigt middels een WhatsApp of e-mail hartelijk bedanken. We hopen op uw begrip dat wij niet elk bericht persoonlijk kunnen beantwoorden.
In deze bijzondere tijd voor Goede Vrijdag en Pasen weten we ons met u over grenzen heen in Christus verbonden en bidden voor en met u om geloof, hoop en liefde, bescherming, wijsheid en kracht.
 
GESANG 238 uit het Afrikaanse Liedboek van die kerk:
 
3. HEER, WAAR DAN HEEN? TOT U ALLEEN;
    U SAL ONS NOOIT BEGEWE.
    U EIE SEUN, ONS BORG EN STEUN,
    IS OOK ONS WEG TOT LEWE.
 
4. JA, AMEN, JA! OP GOLGOTA
    BETAAL HY VIR ONS SONDE,
    EN DEUR SY BLOED WORD ONS GEMOED
    GEREINIG VAN DIE SONDE.
 
5. GEE ONS AL MEER, OM U TE EER,
    GELOOF, O EWIG-STERKE!
    DAN DOEN ONS BLY, AAN U GEWY,
    UIT LIEFDE GOEIE WERKE.
 
 
 
 
 
 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Capelle aan den IJssel. De uitzending is mede mogelijk gemaakt door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.