Zuid-Afrika

Gerrit en José Heino-Kasbergen

Op zondag 15 januari 2017 hebben we de eerste nieuwsbrief uitgedeeld in onze kerkelijke gemeente:


Gerrit en José HeinoPretoria

Zuid-Afrika

Even voorstellen
 
Wij zijn 32 jaar getrouwd en hebben 3 zonen en 2 schoondochters. Gerrit is docent. Hij heeft wiskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en theologie aan de University of South Africa (Pretoria). Daarnaast is hij geregistreerd lerarenopleider, (leer)supervisor en coach. Gerrit geeft twee dagen per week wiskunde op het Wartburg College – Locatie Revius (Rotterdam) en werkt drie dagen per week op Driestar educatief (Gouda) waar hij verbonden is aan de lerarenopleiding voortgezet onderwijs. José werkt als huisarts in Capelle aan den IJssel. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en haar opleiding tot huisarts voltooid aan de Medical University of Southern Africa (Pretoria).
 
Wij hebben van 1986 tot 1991 in het voormalige thuisland Bophuthatswana in Zuid-Afrika gewerkt. Gerrit als principal (directeur) op Boithaopo High School in Kraaipan en José als arts in het Gelukspan Community Hospital.
 
Mukhanyo Theological College
 
De afgelopen jaren bezochten wij regelmatig Zuid-Afrika. Tijdens een van deze bezoeken kwamen we in contact met Mukhanyo Theological College (MTC) (www.mukhanyo.co.za). MTC is in 1994 ontstaan vanuit (Nederlands) zendingswerk in KwaNdebele met als doel het aanbieden van een theologische opleiding. MTC is gevestigd in KwaMhlanga (ongeveer 60 km ten noordoosten van Pretoria). Naast de campus in KwaMhlanga heeft MTC ook campussen in Johannesburg en Pretoria.
 
Sinds 2015 heeft MTC zich mede ten doel gesteld christelijke leraren op te leiden. Er is namelijk nog steeds een enorm tekort aan bevoegde (christelijke) leraren in Zuid-Afrika, vooral op het platteland zowel wat betreft basis- als voortgezet onderwijs. Omdat MTC christelijke leraren wil opleiden, heeft het college behoefte aan een christelijk curriculum (leerplan). MTC beschikt echter niet over voldoende expertise en menskracht om dit curriculum te ontwikkelen.
 
De studenten van MTC beschikken veelal zelf niet over financiële middelen om te studeren. Zij worden vaak door de (kerkelijke) gemeenschap waaruit zij afkomstig zijn, ondersteund.
 
Motivatie
 
MTC is voor zijn financiën afhankelijk van fondsenwerving omdat het een christelijk instituut is. Alleen onderwijs dat godsdienstneutraal is, kan aanspraak maken op financiering door de Zuid-Afrikaanse regering. MTC wordt door de overheid wel erkend als opleidingsinstituut en de opleidingen die worden aangeboden, zijn geaccrediteerd.
 
Tijdens een van onze bezoeken werd tegen ons gezegd: ‘Kom over en help ons’ (in navolging van Handelingen 16:9). Dit heeft diepe indruk op ons gemaakt. Wij ervaren het dan ook als Gods leiding om ons D.V. opnieuw een aantal jaren in te mogen zetten voor onderwijs en gezondheidszorg in Zuid-Afrika.
 
Onze taak
 
Aan Gerrit is gevraagd les te komen geven op MTC in KwaMhlanga en Pretoria, begeleiding van studenten en docenten op zich te nemen en, in samenwerking met het International Network for Christian Education (Driestar educatief/Woord en Daad), zich bezig te houden met de opzet van een christelijke lerarenopleiding. José gaat als arts meewerken aan onderzoek naar medicatie voor onder andere tuberculose en hiv/aids en hoopt zich daarnaast in te zetten voor de straatkliniek in de binnenstad van Pretoria.
 
Financiering/Geven
 
Wij hopen bij leven en welzijn tot de pensionering van Gerrit werkzaam te zijn in Zuid-Afrika. We hebben de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) en de zendingscommissie van wijk Dorp-Middelwatering (Dorpskerk) bereid gevonden onze uitzending te ondersteunen. Om deze ondersteuning mede vorm te geven, zal er een TFC (thuisfrontcommissie) worden samengesteld. De TFC zal zich bezig gaan houden met communicatie en fondswerving. Voor ons inkomen zijn we namelijk mede afhankelijk van giften. De zendingscommissie/TFC stelt haar rekeningnummer (NL33FVLB0227155963) voor dit doel beschikbaar. Uw gift is daarmee fiscaal aftrekbaar.
 
Uitzending
 
Wij hopen op D.V. donderdag 2 maart 2017 te verhuizen naar Pretoria.
U/jij bent van harte welkom in de kerkdienst op zondag 19 februari 2017, die om 10.00 uur begint in de Dorpskerk, Kerklaan 2 te Capelle aan den IJssel. In deze dienst worden wij door de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk in samenwerking met de GZB uitgezonden.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Capelle aan den IJssel. De uitzending is mede mogelijk gemaakt door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.