Weblog

Heleen van den Berg

De cirkel lijkt bijna rond

ill860

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat ik een gebedsverzoek stuurde vanwege de vele bosbranden in Libanon. Dat was het begin van een ongekend jaar.


De revolutie begon, de regering viel. Na maanden probeerde een nieuwe minister-president een nieuwe regering te vormen. Ook hij moest het veldruimen na de afschuwelijke explosie op 4 augustus. Een nieuwe premier werd gekozen. Hij had goede voornemens, maar er was geen doorkomen aan en in minder dan een maand staakte hij zijn pogingen. Een jaar van chaos, hoop, wanhoop, lichtpuntjes, donkere wolken, toenemende dreigingen op allerlei gebied, en het gevoel dat het een aflopende zaak is. Zelfs de president sprak zich daar onlangs nogal duidelijk over uit…
Wat een jaar… En hoe is het nu?

Het lijkt bijna alsof de cirkel rond is: de (bos)branden zijn terug. Op veel meer plekken nu en regelmatig ook akelig dicht bij Beiroet. Er zijn groeiende en dreigende tekorten voor medicijnen, brandstof, brood om maar iets te noemen. Veel goederen verdwijnen over de grens door smokkel. Woede en wanhoop liggen dicht bij elkaar. Dromen zijn uit elkaar gespat. Onzekerheid overheerst. Explosies, ongelukken of niet, nemen toe – hier een wapendepot, daar een verborgen dieselopslag, elders een gasfles. Mensen sterven, door corona, zomaar plotseling of door zelfmoord. De emoties zijn moeilijk meer onder controle te houden. Woedeuitbarstingen, extreme gevoeligheid en post-traumatische stress zijn voor sommigen bijna normaal geworden. Men loopt te rekenen en te puzzelen in de supermarkt of de aanbiedingen wel echt aanbiedingen zijn, of de verpakkingen wel werkelijk het gewicht bevatten wat erop geschreven staat. Het wantrouwen is hoog. De revolutie is gaande, maar er lijkt geen doorkomen aan. Politiek gezien lijkt het dat de premier die bijna een jaar geleden aftrad, ervoor openstaat om het premierschap toch weer op te pakken.

Is de wereld dit jaar opgeschud door Covid-19, in Libanon is een aardbeving van ongekende omvang bezig, en er lijkt bijna geen houden aan. De grondvesten schudden. Maar welke grondvesten? Wat is het fundament? Ik ben de afgelopen weken diep geschokt tijdens de studie van het boek Ezechiël. Het is duidelijk: God duldt geen corruptie, onrecht, hebzucht, gewetenloosheid, hoogmoed en wetteloosheid. Er is geen plaats in Gods plan voor deze zondige praktijken. Het lijkt te werken voor ’n tijdje, maar daarna brengt het ellende en verwoesting. Echter, dwars door dit alles heen, klinken er telkens beloften van vernieuwing als er bekering en terugkeer naar God plaatsvindt.

En daarin ligt de grote verandering die misschien nog niet altijd zichtbaar is, maar die wel gaande is: God zoekt mensen die op de bres staan voor het land, die te midden van de verwoesting bouwen aan herstel en de natie voor Gods aangezicht brengen, zodat het niet te gronde gericht zal worden. (Ezechiël 22:30) 
Meer dan voorheen wordt er gebeden voor Libanon, voor bekering en herstel. Er zijn wekelijkse en maandelijkse gebedsgroepen die binnen en buiten Libanon bidden. 
Er is niet alleen een aards conflict bezig tussen (politieke) groepen, maar er is ook een grote geestelijke strijd gaande. De aanvoerder van de duistere machten van het kwaad probeert zijn bolwerken vast te houden, maar het Koninkrijk van het Licht is niet te stoppen. Het Licht van Gods Woord begint steeds meer door te breken. 
Discipelschap krijgt steeds meer aandacht. 
Als de volgelingen van Jezus daadwerkelijk gaan wandelen zoals Hij, dan is er geen houden meer aan. 
Dan komt er een omkeer en een diepgaande verandering. Het begint al, en God zal het zeker voltooien. Daarom blijven we moed en hoophouden. We geven niet op, want de strijd is een gewonnen strijd. Maar we hebben wel medestrijders nodig, die voortdurend ‘bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidden in de Geest en daarin waakzaam zijn met alle volharding en smeking voor alle heiligen’. (Efeze 6:18)
Doe mee alsjeblieft!
 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

  • Elly Lok

    11 oktober 2020, 02:25

    Wij bidden mee voor bekering en terug tot de levende God. Zegen voor Libanon.

Uitgezonden door

Ik ben uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof.  Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.