Weblog

Heleen van den Berg

Leven en liefhebben

ill860

Leven en liefhebben horen bij elkaar. Vorig jaar was het jaarthema bij ons in de kerk in Beiroet ‘Moedig Leven’. Wat er allemaal gebeurd is onder de leiding van de Heilige Geest en in Gods kracht in het afgelopen jaar, laat het volgende filmpje duidelijk zien.
Het nieuwe jaarthema is een vervolg hiervan. Want het uitreiken naar zoveel mensen kan niet zonder liefde. Het onderhouden van relaties met hen vraagt om oprechte liefde en aandacht. Maar liefde komt niet vanzelf en kost onszelf. En daarom is het nieuwe jaarthema: ‘Moedig liefhebben’.
En dat is een pittig onderwerp. Want wat is liefhebben eigenlijk? Is het een gevoel? Is het een keuze? En wat is ècht liefhebben? Hoever ga je? Welk voorbeeld geeft Jezus ons daarin? En als je geen liefde terug ontvangt, wat doe je dan?

Ik heb rond de jaarwisseling veel nagedacht over wat God van me wil in 2020. Welke focus wil Hij dat ik zal hebben in dit jaar? En tijdens die denkmomenten kwam dit onderwerp ook duidelijk aan de orde: liefhebben, het hart van Jezus hebben. In bestaande relaties, maar ook in nieuwe. Kan men echt aan mij zien dat ik een discipel van Jezus ben in de manier waarop ik liefheb? En ik moet zeggen, daar heb ik veel moed voor nodig. Want Jezus had lief, zelfs tot Hij zijn leven op moest geven. Kan ik dat? Wil ik dat? Hoever gaat mijn navolging? Ga ik genoeg buiten m’n comfort zone? Of duwt de Heilige Geest me verder?
In het afgelopen jaar zijn er dingen geweest die ik niet gedaan heb, terwijl ik voelde dat de Geest dat eigenlijk wel wilde... Maar ik durfde niet...
Als ik kijk naar mijn eigen machteloosheid, m’n onkunde, de taalbarrière, mijn onervarenheid. Ja, dan blijf ik zitten. Maar als ik Jezus zie en Zijn opstandingskracht en Zijn Geest in mij, dan sta ik op en ga ik in geloof.

Ik bid, dat ik met God dit jaar m’n angst zal overwinnen en grote dingen zie gebeuren. En met Paulus bid ik, dat ‘de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, mij de Geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van Hem ... en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan mij die gelooft, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte ...’ Efeze 1:17-20
 
Afgelopen zondag was de eerste zondag van de maand, en dan vieren we altijd avondmaal. Bijzonder vond ik dat: De liefde van de drieënige God leidde Jezus naar de dood. Hij ontving moed van Zijn Vader in de zwaarste momenten zodat Hij Zijn missie kon volbrengen. Dat was ècht ‘moedig liefhebben’. God ging ons vóór in de liefde en wij volgen.
 
Ik zie verwachtingsvol uit naar het nieuwe jaar en ben vervuld met verlangen om in Jezus’ voetsporen te gaan, waar dat me ook heen zal leiden. In Hem heb ik goed gezelschap.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

 • Laura Kolmus

  13 januari 2020, 03:12

  Beste Heleen,

  Het is zeer bemoedigend om je verhaal te lezen, maar ook om het filmpje te bekijken, dat God Zijn Werk doet in vele levens. Ook dat Hij af en toe een kwaliteit vanuit Zijn Hart extra in het daglicht brengt, zoals nu Moedig Liefhebben!! Hij zal voorzien.

  Gelukkig is God Wereldwijd betrokken bij Zijn Kinderen, of ze dat nu weten of niet.
  En hier in Nederland, maar ook als wereldreiziger trek ik hierin met je samen op......

  Vanuit Nederland een Hemelse groet en dat je Gods Vaderhart mag doen glimlachen de komende tijd!!!!

  Laura Kolmus

Uitgezonden door

Ik ben uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof.  Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.