Weblog

Heleen van den Berg

Woord van het jaar

ill860

Aan het eind van elk jaar wordt er gestemd voor ‘Woord van het jaar’. De laatste tijd denk ik vaak: wat zal het woord van 2020 zijn? Anderhalvemetersamenleving, lockdown, coronamaatregelen, zoom-vergadering, mondkapjesplicht, covidpatiënten, drive-in-kerkdienst?


Allemaal nieuwe woorden die over ons heen buitelen. Woorden die niet alleen een feitelijke betekenis hebben, maar ook een flinke emotionele lading. Het gonst om ons heen. Niemand ontkomt eraan. En we voelen het allemaal aan: niets zal meer hetzelfde zijn. We spreken over voor-Corona en na-Corona, voor-lockdown en na-lockdown. De coronacrisis raakt de wereld diep. 
 
COVID-19, daar worden we allemaal door geraakt in meerdere of mindere mate. En de manier waarop we geraakt worden, kunnen we verwoorden in overbekende woorden: ziekte, overbelaste gezondheidszorg, angst, werkeloosheid, economische problemen, hygiënemaatregelen, eenzaamheid, onzekerheid, verwarring, thuiszitten, kwetsbaarheid.
 
Nu, een paar maanden later, durven we het soms te wagen: “Als dit allemaal over is…”. Maar tegelijk is er ook de vraag: “Kan je dat wel zeggen? Kunnen we het virus eronder krijgen en teruggaan naar voor-Corona?” Het lijkt erop van niet. En als het tóch zou kunnen, dan tegelijk ook niet, want de gevolgen zijn blijvend.
 
Dus wat houdt ons op de been? Wat helpt ons om vooruit te zien? Waardoor kunnen we het volhouden door alle vragen en verwarring heen? Dat kan alleen omdat we HOOP hebben. Hoop dat het beter wordt, dat er toch een eind aan komt, dat het eens allemaal echt over zal zijn.
 
De hoop van de christen is geen vage hoop, geen lege uitdrukking of een oppeppend woord. Nee, het heeft een vast fundament en overtuigende zekerheid. Want het fundament van onze hoop is Christus Zelf. Hij is de Koning Die deze wereld regeert, nu aan de rechterhand van Zijn Vader, totdat Zijn koninkrijk in al haar volmaaktheid gekomen zal zijn. Er is niets dat Zijn regering en plannen in de war brengt. De kerk, Zijn lichaam, is de boodschapper van hoop.

Juist in deze tijd is die boodschap niet alleen hoorbaar, maar ook heel duidelijk zichtbaar. Het lichaam van Christus wanhoopt niet, maar is meer actief dan ooit. Waar de nood hoog oprijst, komen Zijn handen en voeten in beweging. Waar overheden met de handen in het haar zitten, grijpen Jezus’ volgelingen de mogelijkheden aan om hulp te verlenen. Elke uitdeling van voedsel- en hygiënepakketten bevestigt dat er in Zijn koninkrijk geen gebrek is. Elk pastoraal woord vertelt dat daar geen eenzaamheid bestaat. En de persoonlijke aandacht voor mensen in de marge, is de voelbare omhelzing van Zijn liefde. 
 
De wereldwijde kerk heeft elkaar hard nodig in de overweldigende nood. Zodat de lasten samen gedragen worden en niemand het op hoeft te geven. Laten we als verschillende leden van Christus’ lichaam hoopbrengers zijn, voor elkaar en de wereld om ons heen. Allemaal op onze eigen plek en onze eigen manier. Laten we ons verenigen zodat aan het eind van het jaar zonder aarzelen het ‘Woord van 2020’ gekozen wordt: HOOP.

*Foto: uitdeling van voedselbonnen aan de ouders van de kinderen bij peuteropvang GROW in Beiroet, Libanon

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Ik ben uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof.  Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.